kortare arbetsdagar ger bättre sömn

Att dra ner på arbetstiden kan ge positiva effekter. Både i form av förbättrad sömnkvalitet och minskad stress. Det visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.

Kortare-arbetsdagar-battre-somn-artikel.png

Doktoranden Helena Schiller har studerat 33 arbetsplatser som alla har minskat arbetstiden för sina anställda, men behållit lönenivåerna.

– Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning, säger Helena Schiller i ett pressmeddelande.

Totalt fick 600 medarbetare gå upp lite senare och hem lite tidigare på eftermiddagarna och de positiva effekterna av tilltaget var flera. Den upplevda stressen hade minskat, tröttheten likaså och sömnlängden ökat med drygt 20 minuter under arbetsdagar.

Även om det kan verka kostsamt att få färre arbetstimmar för samma peng, menar Helena Schiller att det kan vara en investering som trots allt lönar sig:

– Arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen. Det kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader.

Läs mer om studien här

Randstad Workmonitor #1

Att vara sin egen arbetsgivare ger fler möjligheter i livet. Det anser 44 procent av de tillfrågade svenskarna i Randstads Workmonitor Q1 2017. Men när det kommer till kritan tvekar många.

ladda ner rapporten