vilka är med?

Nätverket består av omkring 15 kvinnor per grupp i ledande positioner, alla med personal- och/eller budgetansvar. Ett medlemskap sträcker sig över ett helt år - och du kan fortsätta att vara med, år efter år. WIP är ett nätverk för livet.

ett urval av teman för kommande träffar.

mod, ledarskap och självledarskap.

Eva Svärd är föreläsare, coach och författare. Hennes föreläsningar är en kombination av humor och allvar blandat med forskning. Ämnen hon vidrör är stresshantering, utmattning, återhämtning, självledarskap/ledarskap samt förhållningssätt och bemötande.

På ett meningsfullt sätt väver hon in konkreta tips och praktiska exempel för stresshantering, och belyser varför det är så viktigt att vi själva tar ansvar för vår egen. Eva delar med sig av nycklar för självledarskap samt inspiration kring hur vi kan leda oss själva till beteendeförändringar som ger kontroll, ökad produktivitet och minskad stress.

Eva Svärd har en bakgrund som pedagog där hon inte bara har en, utan tre universitetsutbildningar. Bokdebuten kom 2017 ihop med Fresh Eye Förlag: ”Med mitt mod – Genom utmattningssyndrom”. En naken och gripande skildring om hur utmattningssyndrom, ångest och depression förändrar ens sätt att fungera.

AI och dess påverkan på vårt ledarskap.

Markus Birgander inspirerar och ger oss inblick i hur den snabba tekniska utvecklingen påverkar oss människor, samhället, jobbet och ledarrollen. Omställningen vi nu har påbörjat påverkar många yrken och roller i grunden. Som ledare behöver vi anpassa oss och bemöta de ökade kraven på ett modernt ledarskap.

Exempel på frågeställningar Markus belyser:

  • Hur påverkar AI och våra ökade datadrivna insikter vårt ledarskap? 
  • Hur har utvecklingen sett ut inom AI? 
  • Vilka är de centrala begreppen inom AI, och vad betyder de?
  • Hur fungerar det idag? – några exempel på vad som görs med AI i dagsläget.
  • Hur påverkar AI våra liv, samhället och jobben, och vilka ökade krav ställs på ledarskapet?

Markus är enterprisearkitekt och har under sina dryga 25 år som konsult verkat på de flesta nivåer i de flesta branscher. Han studerade filosofi, systemvetenskap och humankapitalteori vilket ger en spännande blandning av perspektiv på saker. Det område som Markus verkat mest inom de senaste åren är digitalisering och datadrivenhet, hur vi gör oss redo att möta den okända morgondagen.

psykologisk trygghet och ledarskap.

Hur skapar du effektiva grupper med psykologisk trygghet? Hur kan psykologisk trygghet hjälpa dig i ditt ledarskap? Hur skapar du en trygg arbetsplats där medarbetarna vågar prata mer öppet? Emma Stenmark delar med sig av exempel, konkreta tips och strategier.

Emma är organisationsutvecklare på Add Insight. I mer än 20 år har hon arbetat med att utveckla grupper och organisationer. De senaste fem åren har hon arbetat som konsult och föreläsare med fokus på team- och ledarutveckling i både Sverige och internationellt.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i sociologi och är diplomerad coach med inriktning på psykosyntes, med fokus på den egna viljan. Hennes intresse för hur individen och organisationen kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

chef och ledare på linkedin.

Som chef eller ledare har du stora möjligheter att påverka både försäljning, rekrytering och företagets varumärke genom att vara aktiv på LinkedIn. Här blir du inspirerad av Ulrika Mårtén, expert på LinkedIn och varumärkesutveckling. Med LinkedIn har du som ledare möjlighet att bygga ett starkt personligt varumärke och på så sätt skapa en bättre bild av dig och ditt nuvarande företag.

Ulrika berör ämnen som:

  • LinkedIn-profilen vs. företagssidan
  • Aktiv chef = aktivt företag
  • Bygg upp ditt personliga varumärke
  • Konkreta exempel

Ulrika driver Social Success Sverige AB sedan sju år tillbaka där hon jobbar med LinkedIn-utbildning, IT-rekrytering och varumärkesutveckling. Genom sitt arbete utbildar hon företag i hur de ska nyttja LinkedIn för att öka försäljningen genom Social Selling, rätt rekrytering, ökad synlighet och stärkt varumärke och employer brand.

vill du veta mer om karriärnätverket?

Vill du också bli en del av ett inspirerande nätverk där du kan utveckla och framtidssäkra ditt ledarskap? Fyll i formuläret nedan för att få mer information. Du förpliktar dig inte till att bli medlem genom att fylla i detta formulär.

Nätverket Women Innovating Professionals är ett strategiskt initiativ från Randstad. Det syftar till att öka både våra kunders, vår egen och branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor. Genom olika initiativ och aktiviteter arbetar vi systematiskt för att öka andelen kvinnor i IT-branschen, stötta chefspositioner och talanger i sin karriär.