Fyra av tio arbetstagare i åldern 18-24 år är oroliga över hur den ekonomiska osäkerheten kommer att påverka deras anställningstrygghet. Samtidigt uppger hälften att de oroar sig över hur deras karriärutveckling kommer att påverkas. Det visar rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads senaste undersökning genomförd av Dynata.

I Randstads globala undersökning Workmonitor framgår det att tre av tio (32 %) svenskar är oroliga över hur den ekonomiska osäkerheten kommer att påverka deras karriärutveckling. Bland ungdomar i åldersgruppen 18-24 år är osäkerheten högre, med hälften (48 %) som uppger att de känner sig oroliga. Vidare svarar 35 procent av svenska folket att de är oroliga över hur deras anställningstrygghet kan påverkas. Bland ungdomarna är andelen något högre med fyra av 10 (39 %) som instämmer.

– I de osäkra tider vi lever är det inte konstigt att fundera över sin karriär. Det är inte heller förvånande att de yngsta arbetstagarna har den här oron i högre utsträckning. Att unga människor får in en fot på arbetsmarknaden och får möjligheten att tidigt börja bygga sin karriär är oerhört viktigt – både för individen och för samhället, säger Inge Dijkstra, VD för Randstad i Sverige. 

ungdomar mest oroliga att förlora jobbet

Undersökningen visar vidare att respondenterna i åldersgruppen 18-24 är de som är mest oroliga att förlora jobbet; 34 procent instämmer jämfört med 24 procent för hela basen. Ungdomarna är vidare de näst minst optimistiskt inställda till att de snabbt skulle hitta ett nytt jobb om de blev arbetslösa.

Samtidigt är arbete betydelsefullt för den här åldersgruppen. Dessa respondenter anser i högst utsträckning att jobbet ger dem en känsla av att ha ett syfte: 64 procent av ungdomarna håller med i frågan, kontra 56 procent för hela basen.

– Jobbet är en viktig del av livet för många människor och en plats där många känner att de får möjlighetet att utvecklas, lära sig nya saker och tillhöra ett sammanhang. Att stå utan jobb tidigt i arbetslivet kan leda till en rad negativa konsekvenser. Arbetsgivare behöver satsa på unga människor och främja att de får en bra start i arbetslivet, för såväl deras egen skull som för det större perspektivets, säger Inge Dijkstra.

bemanningsbranschen viktig för ungas jobbmöjligheterI december 2022 uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 21,9 procent, mätt i säsongsrensade och utjämnade siffror enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Sett till utvecklingen på några års sikt har ungdomsarbetslösheten hållit sig på en relativt hög nivå, vilket indikerar att det inte enbart är ett konjunkturproblem utan också ett strukturellt.

– Med fler människor som lämnar arbetsmarknaden än tillträder den är det än viktigare att få in unga människor på arbetsmarknaden. En hög ungdomsarbetslöshet kan få flera allvarliga följder. Här spelar bemanningsbranschen en viktig roll, som många gånger erbjuder det första jobbet och en väg in på arbetsmarknaden, säger Inge Dijkstra.

Enligt siffror från SCB var det under 2020 mer än dubbelt så många under 30 år som jobbade inom bemanningsbranschen (43 %) jämfört med arbetsmarknaden som helhet (20 %). Även branschorganisationen Almega konstaterar i sin rapport "Var god dröj" att bemanningsbranschen är en av de viktigaste vägarna till kollektivavtalade jobb för unga. Rapporten visar vidare att personer som är arbetslösa direkt efter avslutad utbildning riskerar betydligt lägre inkomster genom livet än de som får ett jobb direkt.

hand håller i ett diagram

Här kan du ta del av Workmonitor 2023.

ladda ner rapporten

 

 

om Workmonitor

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

om Randstad 

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Målsättningen är att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden, detta genom att se potentialen i människor och därmed hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Genom att kombinera sin passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper Randstad människor och företag att uppnå deras fulla potential. De kallar det Human Forward. För mer information, besök www.randstad.se.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58