Bristen på sjuksköterskor och läkare är fortsatt stor i hela landet. -Vi jobbar för högtryck och letar ständigt efter kompetenta medarbetare både för uthyrning och rekrytering, säger Johan Sandström, Director Randstad Care.

– Trycket är stort. Vi ser att fler läkare och sköterskor söker sig till den privata sektorn vilket skapar ytterligare behov av kompetens inom landstingen, fortsätter Johan Sandström.

Arbetsförmedlingens nya rapport om framtidsutsikterna inom 200 yrken visar att hälso- och sjukvårdssektorn har stort behov av arbetskraft inom de flesta områden och att efterfrågan kommer vara fortsatt stor under 2017.

Men möjligheterna att uppfylla behoven begränsas av svårigheter att rekrytera, eftersom få har utbildats under en längre tid, slår Arbetsförmedlingen fast. En bild som bekräftas av Johan Sandström.

– Behoven är stora överallt. Det behövs fler sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, men också läkare, psykologer och allmänsjuksköterskor.

– Vi ser att Randstad Care har en viktig roll att fylla här. Genom inhyrning av regelbundet återkommande resursläkare och resurssjuksköterskor ökar möjligheterna att hitta lösningar i en sjukvård som lider av stor resursbrist, och som påverkas av att fler läkare och sjuksköterskor söker sig från landstingen till den privata sektorn, avslutar Johan Sandström.

För mer information kontakta:

Johan Sandström, Director Randstad Care, +46 733 330 342, johan.sandstrom@randstad.se