Företag bör ha en digital strategi. Det anser 84 procent av deltagarna i Randstad Workmonitor Q4 2016 som genomförs i 33 länder. I Sverige tycker däremot bara 69 procent att det är nödvändigt.

Randstad Workmonitor genomförs fyra gånger per år. Minst 400 anställda i varje land i åldrarna 18-65 år deltog i Workmonitor Q4 2016 som gjordes i slutet på oktober och början på december. Vikten av att ha en digital strategi värderas högre i Danmark (81 procent) och Norge (80 procent) än i Sverige. Den högsta siffran i undersökningen har Mexiko där hela 95 procent anser att företagen bör ha en digital strategi.

- Min tolkning av resultatet är att svenska företag redan har kommit långt på området jämfört med många länder och nu även prioriterar andra frågor, säger Mikael Estenthal, CIO på Randstad i Sverige.

55 procent av svenskarna tror att digitaliseringen kommer att förändra arbetsgivarnas kompetensbehov. Däremot tycker bara 39 procent att de behöver stärka sin egen digitala kompetens för att öka sin anställningsbarhet framöver. Det är den lägsta siffran i hela undersökningen där genomsnittet är 62 procent. Den högsta siffran noteras i Kina där hela 92 procent anser att de behöver öka sin egen digitala kompetens för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

- Arbetsmarknaden har förändrats de senaste åren. Utan digitala kunskaper har man svårt att göra sig gällande. Det är viktigt att inte slå sig till ro utan hela tiden lära sig nytt. På Randstad arbetar vi mycket med att förändra oss i takt med utvecklingen. Det är nödvändigt att vara i framkant för att behålla våra talanger och samtidigt attrahera de bästa medarbetarna, avslutar Mikael Estenthal.

För mer information kontakta:

Yvonne Dahlberg, Head of Brand & Communication, +46 722-276646 , yvonne.dahlberg@randstad.se

Randstad Workmonitor

Randstads Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och undersöker både lokala och globala trender. Idag täcker studien 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika.

Om Randstad

Randstad i Sverige är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.