En av tio svenskar undviker att jobba hemifrån för att minska sina elkostnader. Samtidigt uppger en av sju att de hellre jobbar hemifrån för att slippa dyra pendlingskostnader. Det visar rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads senaste undersökning genomförd av Dynata.

I Randstads globala undersökning Workmonitor framgår det att svenskarna har olika knep för att hålla sin privatekonomi flytande i ekonomiskt osäkra tider. En av tio (10 %) svenskar uppger att de undviker att jobba hemifrån för att slippa en allt för hög elräkning. Samtidigt uppger en av sex (17 %) att de jobbar hemifrån för att minska sina pendlingskostnader.

 - I dessa ekonomiskt utmanande tider är det inte konstigt att vi försöker spara in på något. Att skippa hemarbetet för att minska sin elförbrukning kan vara ett bra knep. I en tid då distansarbete är vanligt visar det även på vikten av våra fysiska kontor och att arbetsgivare dels behöver kunna erbjuda olika alternativ, dels arbeta med att skapa attraktiva arbetsplatser, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad. 

Undersökningen visar även att svenskarna vidtar andra sparåtgärder. Nästan en av fyra (23 %) uppger att de söker efter ett nytt, högre avlönat jobb för att minska sin ekonomiska börda. Andra, drygt en av fem (22%), vill utöka sina arbetstimmar för att dryga ut lönen och lika många (21 %) uppger att de söker en ytterligare tjänst vid sidan om. Här sticker den yngre åldersgruppen ut – hela två av fem (39 %) 18-24-åringar har eller söker en extra tjänst och nästan lika många (38 %) vill arbeta några extra timmar för att ekonomin ska gå runt. Bland 55-67-åringarna är det endast 13 procent som söker efter en ytterligare tjänst och en av tio (11 %) vill utöka sina arbetstimmar.

 - Att jobba lite extra eller söka efter en ytterligare tjänst kan vara ett bra sätt att dryga ut lönen. Men var försiktig – att arbeta mer än man klarar av kan få förödande konsekvenser. Det är även viktigt att arbetsgivare är lyhörda och uppmärksamma på sina medarbetares livssituationer. Det bästa är en transparent kommunikation där medarbetare och arbetsgivare kommer överens om en hållbar lösning, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

 

från undersökningen:

resultat %

Jag har tagit på mig/vill ta på mig ytterligare en roll på grund av de stigande levnadskostnaderna 21,6%
Jag har ökat/planerar att öka min arbetstid på mitt nuvarande jobb på grund av de stigande levnadskostnaderna
22,4%
Jag överväger att säga upp mig för att hitta ett mer välbetalt jobb på grund av de stigande levnadskostnaderna
23,3%
Jag undviker att arbeta hemifrån för att spara på elräkningen
9,5%
Jag arbetar hemifrån för att minska mina pendlingskostnader
16,9%
Jag planerar att skjuta upp min pensionering på grund av de stigande levnadskostnaderna
16,5%
Jag planerar att skjuta upp ett karriärbyte på grund av det rådande ekonomiska läget
11,1%
Bas: 1000
hand håller i ett diagram

Här kan du ta del av Workmonitor 2023.

ladda ner rapporten

om Workmonitor

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

om Randstad 

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Målsättningen är att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden, detta genom att se potentialen i människor och därmed hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Genom att kombinera sin passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper Randstad människor och företag att uppnå deras fulla potential. De kallar det Human Forward. För mer information, besök www.randstad.se.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58