brist på över en miljon högutbildade i Sverige.

- Sveriges befolkning åldras och vi måste kompensera för pensionsavgångar och digitalisering. För att klara det behövs 1,1 miljoner högutbildade de kommande åren, säger Annemarie Muntz, Head of Public Affairs på Randstad.

Det totala behovet av högutbildad arbetskraft inom EU fram till 2025, är 35 miljoner, enligt Randstads nya rapport "People to jobs, jobs to people" om kompetensmigration i Europa. Rapporten kartlägger hur den globala arbetskraften förflyttar sig och var behoven av välutbildad arbetskraft är störst.

Idag har Sverige större tillgång till högutbildad arbetskraft än till exempel Tyskland och Japan, vilket Annemarie Muntz förklarar med att Sverige haft stor invandring under lång tid.

-Men det är hög tid att ta problemen med bristen på högutbildad arbetskraft på allvar. Samtidigt som företagen saknar välutbildad arbetskraft riskerar de med lägre utbildning och ingen utbildning alls att slås ut bland annat på grund av digitaliseringen, säger Annemarie Muntz.

Ett företag som varje dag ställs inför problemet att hitta högutbildad arbetskraft är Dfind IT, som ingår i Randstad-gruppen i Sverige.

- För att kunna besätta alla tjänster och högkvalificerade jobb måste vi söka utanför Sveriges gränser. Vi har de senaste åren anställt medarbetare från cirka 35 länder för att kunna möta våra kunders krav på kompetens., säger Marie Eriksson, Managing Director, Dfind IT.

- Många hittar till oss och vårt namn sprids vidare till nya jobbsökande. Det är väldigt roligt att vi kan bidra med personal från hela världen. Men jag önskar att det skulle gå lite snabbare och vara mindre byråkratiskt att ta in utländsk arbetskraft. Det är verkligen en fråga för våra politiker att ta itu med, avslutar Marie Eriksson.

Ladda ner rapporten Jobs to people, people to jobs

För mer information, kontakta Anki Elken, Public Affairs & Head of Sustainability, Randstad Sverige, anki.elken@randstad.se, 0702-31 82 14.