I dagens pressade ekonomiska läge med varsel och uppsägningar som följd, ökar oron på arbetsmarknaden. Majoriteten av svenskarna är oroliga att förlora jobbet – en betydande ökning från förgående år. Det visar en världsomspännande undersökning från rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Efter en lång period av hög inflation och skenande räntor ser det ut som att en vändning kan vara på väg. Men trots positiva signaler ökar oron på arbetsmarknaden, visar Randstads årliga undersökning Workmonitor. Majoriteten av svenskarna (54 %) oroar sig för att förlora jobbet vilket är betydligt fler än det globala genomsnittet (45 %). Andelen svenskar som känner en oro har ökat med 23 procent sedan 2022.

- Med tanke på dagens konjunkturläge är det inte förvånande att svenskarna känner en oro för att förlora sitt arbete. Samtidigt finns det goda skäl att se optimistiskt på framtiden. Inom flera yrkesområden, branscher och inte minst geografiska områden såsom norra Sverige, är efterfrågan på kompetens fortsatt hög, säger Cecilia Mannheimer, ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad Sverige. 

Mest oroliga är generationen som brukar benämnas Millenials (27-42 år). Bland dessa uppger nära tre av fem (57%) att de känner en oro för att förlora sitt arbete. Bland generation X (43-58 år), och babyboomgenerationen (59+ år) är andelen något lägre (53%). Minst utbredd oro för att förlora sitt arbete finns bland generation Z (18-26 år) (51%).

svenskarna engagerade i sin arbetsgivare

Samtidigt som oron att förlora jobbet sprider sig är svenskarnas lojalitet mot sin arbetsgivare hög. Hela 63 procent uppger att de känner sig engagerade i sin arbetsgivare. Även här syns en ökning – sedan föregående undersökning har arbetstagarnas trogenhet till sin arbetsgivare ökat med fyra procent. 

I tuffare tider tenderar människor att söka sig till trygghet, vilket för många kan vara arbetsplatsen. I det rådande läget kan det dock ligga talanger i fatet att vara för hängivna, det är alltid bra med en plan B, säger Cecilia Mannheimer. 

från undersökningen

jag är orolig att förlora jobbet

Ja, väldigt 23%
Ja, ganska
31%
Varken eller
31%
Nej, inte så mycket
12%
Nej, inte alls
4%
Ja (summerad)
54%
Nej (summerad)
16%

jag känner mig engagerad i min arbetsgivare

Ja, stämmer helt 28%
Ja, stämmer delvis
35%
Varken eller
25%
Nej, stämmer inte så bra
8%
Nej, stämmer inte alls
4%
Ja (summerad)
63%
Nej (summerad)
12%

om workmonitor

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 23 oktober - 11 november 2023. Totalt intervjuades 27 000 personer globalt varav 757 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

läs mer och ladda ner

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58