Det pratas mycket om digitalisering och moderna arbetsplatser just nu. Samtidigt visar Randstads senaste undersökning att merparten av den svenska arbetskraften fortfarande jobbar på ett traditionellt sätt. Under kontorstid och på en specifik plats. Men, det pågår ett skifte mot mer flexibla arbetsformer.

Många svenska företag ligger i framkant när det gäller digital transformation. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden präglad av traditionella arbetssätt i hög utsträckning.

  • 51% uppger att de arbetar på ett traditionellt sätt (på ett kontor under traditionella kontorstider)
  • 54% säger att de föredrar att jobba på kontoret.
  • 73% har regelbundna, personliga möten (bara 28% har regelbundna videomöten)

Dock indikerar undersökningen att den svenska arbetsmarknaden har kommit en bra bit på vägen i skiftet mot mer flexibla arbetsformer jämfört med andra länder. Redan idag uppger 39% att de har möjligheten att jobba varsomhelst och närsomhelst och 42% av de tillfrågade uppger att deras arbetssätt är på väg att förändras från traditionella mot mer flexibla.

balans mellan jobb och fritid

Studien visar också att flexibla arbetsformer är förknippade med både fördelar och nackdelar. Hela 82% uppger att de uppskattar flexibla arbetssätt, eftersom det möjliggör att hålla en bra balans mellan jobb och fritid. 82% anser också att det medför ökad produktivitet, kreativitet och trivsel. 

Å andra sidan menar 38% att ett flexibelt arbetssätt orsakar ökad press och stress eftersom gränsen mellan jobb och fritid blir allt mer otydlig.

För mer information om undersökningen kontakta:

Niklas Trieb, PR & press, +46 709 93 84 66 eller niklas.trieb@randstad.se.

Randstad Workmonitor 

Randstad Workmonitor genomfördes första gången år 2003 i Nederländerna och omfattar idag 33 länder globalt. Studien genomförs online med minst 400 respondenter i åldrarna 18-65 som arbetar minst 24 timmar per vecka. Randstad Workmonitor publiceras fyra gånger per år och undersöker både lokala och globala trender.