Du ansvarar själv för att vara anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden hela livet. Det anser 85 procent av svenskarna, enligt Randstad Workmonitor för fjärde kvartalet 2017 som genomförs i 33 länder.

Globalt ser det likadant ut; 85 procent tycker att anställningsbarheten är var och ens eget ansvar. I Sverige anser 76 procent (81 procent globalt) att ansvaret bör delas mellan den anställde, arbetsgivaren och staten, medan 57 procent (64 procent globalt) tycker att det är arbetsgivarens ansvar och 42 procent (56 procent globalt) att ansvaret ligger hos staten.

-Det är positivt att utvecklas i sin yrkesroll hela livet och att man själv kan påverka sin karriär. Här erbjuder Randstad omväxling och goda möjligheter att pröva på olika roller i arbetslivet, säger Johan Lagercrantz, VD för Randstad Sverige.  

För att underlätta för företagen att hålla arbetskraften anställningsbar tycker 72 procent av svenskarna (84 procent globalt) att staten bör erbjuda olika incitament som skattelättnader och bidrag.

Undersökningen ställer också frågor om höjd pensionsålder och hur äldre ska kunna fortsätta vara attraktiva på marknaden. Här tycker 41 procent av svenskarna att staten bör investera i att hålla arbetskraften anställningsbar längre upp i åldrarna, medan 54 procent anser att det är arbetsgivarens ansvar.

Workmonitor gör också kvartalsvis återkommande mobilitetsindex som visar hur många anställda som kommer att byta jobb de kommande sex månaderna. Index ligger stabilt på 109, samma nivå som föregående kvartal. Aptiten att byta jobb är högst i Indien (40 procent) och lägst i Portugal (17 procent) jämfört med förra kvartalet. I Sverige säger bara 7 procent att de söker jobb aktivt. 

Ladda ner rapporten här: Workmonitor 4 2017

Randstad Workmonitor

Randstad Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och omfattar idag 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika. Studien undersöker både lokala och globala trender och genomförs fyra gånger per år. Minst 400 anställda som arbetar minst 24 timmar i veckan i varje land i åldrarna 18-65 år deltog i Workmonitor Q4 2017. Undersökningen genomfördes från 24 oktober till 8 november 2017.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.