Endast 39 procent av svenskarna som svarat på Randstad Workmonitor Q2 2017 tycker att livslångt lärande är viktigt för att behålla och öka anställningsbarheten och undvika arbetslöshet.

– Det är en anmärkningsvärt låg siffra jämfört med hur man ser på livslångt lärande globalt, där 86 procent säger ja, kommenterar Ola Eriksson, Head of Marketing, Randstad Sverige.

– Jag gissar att många helt enkelt underskattar vikten av att utveckla sina färdigheter i takt med att världen och arbetsmarknaden förändras.

I de flesta av de 33 länder som deltar i Randstad Workmonitor uppger mellan 80 och 90 procent att livslångt lärande är nödvändigt för att behålla konkurrenskraften på arbetsmarknaden. I Mexiko svarar 97 procent ja på den frågan.

Hela 88 procent av de tillfrågade globalt (Sverige 80 procent) tycker att man bör omskola arbetslösa så att de blir anställningsbara och 89 procent (Sverige 78 procent) säger att de är villiga att skolas om för att undvika arbetslöshet. Dessutom skulle 42 procent av de svarande världen över (Sverige 32 procent) acceptera lägre lön för att få ett jobb. Globalt anser 80 procent (Sverige 84 procent) att de skulle acceptera ett tillfälligt anställningskontrakt.

55 procent av respondenterna globalt (Sverige 46 procent) är beredda att flytta tillfälligt utomlands för att få ett jobb, medan 51 procent (Sverige 39 procent) är villiga att emigrera för att få ett jobb.

Globalt tror 73 procent (Sverige 67 procent) att det inte längre finns några livslånga anställningar utan att man måste vara beredd på förändringar. Särskilt portugiserna (86 procent) är beredda på detta medan endast 53 procent av de tillfrågade i Luxemburg svarar ja.

Workmonitor gör också ett kvartalsvis återkommande mobilitetsindex som Q2 2017 sjunkit något till 109. På frågan "har du bytt jobb under de senaste sex månaderna?" svarar något färre anställda jämfört med föregående kvartal att de förväntar sig att jobba någon annanstans under de kommande sex månaderna. Flest har bytt jobb i Malaysia, 47 procent och Indien, 43 procent, (Sverige 24 procent). Sist på listan är Luxemburg med 3 procent.

För mer information om undersökningen kontakta:

Ola Eriksson, Head Marketing Randstad Sverige, +46 72-988 94 51, ola.eriksson@randstad.se

Mer information om rörlighet på arbetsmarknaden finns i the Randstad-IZA research "people to jobs, jobs to people": 

Information om varje land finns i den globala rapporten 

Randstad Workmonitor

Randstad Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och omfattar idag 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika. Studien undersöker både lokala och globala trender och genomförs fyra gånger per år. Minst 400 anställda som arbetar minst 24 timmar i veckan i varje land i åldrarna 18-65 år deltog i Workmonitor Q2 2017. Panelen Survey Sampling International (SSI) används för provtagningsändamål. Den andra undersökningen av 2017 genomfördes från 20 april till 8 maj 2017.