– Justa arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt borde vara en självklarhet för alla i hela världen, men tyvärr är det fortfarande lång väg dit. Därför samlar Randstad företagsledare, opinionsbildare och representanter för det civila samhället den 4 juli. Det blir startskottet för arbetsmarknadens Grupp 8-rörelse, säger Anki Elken, chef för public affairs och hållbarhet på Randstad Sverige.

Initiativet bygger på ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Mål 8, som verkar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomiskt tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

– Målet är att arbetsmarknadens Grupp 8-rörelse ska träffas regelbundet, komma med förslag och driva på arbetet med Mål 8, säger Anki Elken.

Under Almedalsveckan kommer hon och övriga representanter från Randstad driva frågorna om ett hållbart arbetsliv för alla i flera olika seminarier och paneldiskussioner. På tisdag 4:e juli är Annemarie Muntz, global chef för public affairs Randstad, huvudtalare på Randstads lunchseminarium om Mål 8. Vidare deltar hon i Almega Bemanningsföretagens seminarium ”Future of Work” måndagen 3 juli.

Samma dag deltar Anki Elken och Alaa Angel Abou Jamra, Talent attractor, Antenn, i Swedavias seminarium ”Nya mötesplatser öppnar upp svenska arbetsmarknad”.

– Alaa berättar om sina egna erfarenheter av att komma som flykting till Sverige och att se möjligheter och hinder på den svenska arbetsmarknaden, säger Anki Elken.

På måndagen deltar hon också i seminariet ”Universell design – en förutsättning för ett inkluderande samhälle” också arrangerat av Swedavia. Onsdag 5 juli deltar Anki Elken vidare i seminariet ”Hur kan yrkesintroduktion bredda rekryteringen till scenkonsten”, där Svensk Scenkonst är arrangör. Torsdag 6 juli deltar Anki Elken i Norvare Peritos seminarium ”Bokstavsdiagnosen – den dolda superkraften”. Samma dag deltar hon också i CSR Swedens seminarium ”Demokratisera arbetsmarknaden för unga”. Camilla Campelo, HR-chef på Randstad, deltar i Entry Hubs seminarium ”Nya möten på arbetsmarknaden” 3 juli.

Arbetsmarknadens #Grupp8 #Randstad #Almedalsveckan17

För mer information kontakta:

Anki Elken, chef för public affairs och hållbarhet på Randstad Sverige, +46 70 23 18 214, anki.elken@randstad.se, eller Maria Uggla, pressansvarig, +46 733 57 00 32, maria.uggla@randstad.se

Om Randstad

Randstad i Sverige är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.