Randstad är världens bästa HR-företag i social hållbarhet enligt 

Dow Jones Sustainability Index ("DJSI").

-Jag är stolt över att Randstad har fått det här erkännandet. Nu fortsätter vi arbetet med att skapa en inkluderande arbetsmarknad för alla, säger Anki Elken, Public Affairs & Head of Sustainability, Randstad Sverige.

DJSI, som lanserades 1999, mäter varje år ekonomisk ställning, miljöarbete och social prestanda bland ledande företag i olika branscher. Randstad bedömdes bäst i klassen bland HR-företag i social hållbarhet, där mänskligt kapital, justa villkor på arbetsmarknaden och förmågan att attrahera talanger vägdes in.

- Jag är stolt över att våra ansträngningar inom den sociala dimensionen bär frukt. Det visar att vår sociala påverkan bidrar till en bättre hållbar värld, säger Jacques van den Broek, chef för Randstadkoncernen.

- Det är viktigt för oss att ligga i framkant inom de här områdena eftersom vår uppgift är att sätta människor i arbete, varje dag. Fortfarande finns det väldigt mycket att göra på det här området både i världen och i Sverige, säger Anki Elken och fortsätter:

-På nationell nivå driver vi tillsammans med Tillväxtverket projektet ”Enklare vägar till jobb” med extra fokus på nyanlända kvinnor. Vi deltar också i CSR Europes satsning Pact4Youth. Där lyfter vi fram vikten av att ta tillvara kompetensen hos unga människor med särskilda behov.   

Mer information om hur Randstad skapar värde genom hållbar verksamhet finns i Randstads årsredovisning: www.ir.randstad.com/annual-reports och på Randstads hemsida: www.randstad.com/sustainability

Om Randstad

Randstad i Sverige, där Randstad, Dfind och Antenn ingår, är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.