Randstad Workmonitor #2

Endast 39 procent av svenskarna som svarat på Randstad Workmonitor Q2 2017 tycker att livslångt lärande är viktigt för att behålla och öka anställningsbarheten och undvika arbetslöshet.

ladda ner rapporten

Svenskarna bereder sig i allt större utsträckning på att byta jobb under de kommande sex månaderna. Randstad Workmonitor Q1 2017 visar att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat mest i Sverige av de 33 länder som deltar i studien.

Randstads globala Mobility Index visar på en ökning från 108 till 110. Deltagarna i studien har fått svara på frågorna: "Tror du att du kommer att ha samma eller motsvarande arbete hos en annan arbetsgivare än din nuvarande inom de närmaste sex månaderna?" och "Tror du att du kommer att ha ett annat arbete hos en annan arbetsgivare än din nuvarande inom de närmaste sex månaderna?

Svaren visar att ökningen är högst i Sverige (+8). Därefter kommer Frankrike (+7) och Grekland, Japan och Indien (alla + 6). Den största minskningen är i Kina (-7).

Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega menar att den ökade rörligheten beror på svårigheter för företag att rekrytera och att hitta kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Per Sunnemark, Director Staffing på Randstad i Sverige förtydligar:

- Det leder till högre konkurrens mellan företagen om personal som i sin tur leder till ökad personalomsättning och rörlighet i arbetslivet. Människor får fler erbjudanden och kommer att byta jobb oftare.

Workmonitor har också undersökt var den största aptiten på att byta jobb finns. Deltagarna har fått svara på frågan "I vilken utsträckning letar du efter ett annat jobb just nu?". Här visar svaren att aptiten på ett nytt jobb är fortsatt störst i Indien (74 procent) följt av Italien och USA (båda 61 procent). Även om rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat och svenskarna är beredda på att byta jobb, är aptiten på jobbyte inte lika stor i Sverige (54 procent).

Av de länder där man verkligen har bytt jobb de senaste sex månaderna ligger Indien på första plats med 49 procent. Sverige ligger på trettonde plats med 23 procent.

För mer information om undersökningen kontakta: 

Yvonne Dahlberg, Head of Brand & Communication, Randstad i Sverige, +46 722-27 66 46,

yvonne.dahlberg@randstad.se

Här kan du ladda ner rapporten Randstad Workmonitor.

Randstad Workmonitor

Randstad Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och undersöker både lokala och globala trender. Idag täcker studien 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika.