Mer än varannan svensk arbetstagare kan tänka sig att byta jobb. 59 procent av de tillfrågade i Randstads Work Monitor Q4 2016 är öppna för ett jobbyte.

-Det är en indikation på att rörligheten på arbetsmarknaden ökar och att fler vågar ta steget till att byta jobb, säger Per Sunnemark, Director Staffing och Business Unit Manager på Randstad i Sverige. Randstad Workmonitor genomförs fyra gånger per år i 33 länder. Minst 400 anställda i varje land i åldrarna 18-65 år deltog i Workmonitor Q4 2016.

Aptiten på ett nytt jobb är stor också i våra grannländer. I Norge är 55 procent och i Danmark 51 procent av de tillfrågade öppna för nya jobbchanser. Landet i undersökningen med det största intresset för ett nytt jobb är Indien där 75 procent säger att man är positiv till att byta jobb. Indien är också det land där flest faktiskt har bytt jobb. 48 procent av de tillfrågade arbetstagarna i Indien har ändrat arbetsgivare och/eller position under Q4 2016. Motsvarande siffra för svenska arbetstagare är 19 procent.

Undersökningen har också ställt frågan hur nöjda arbetstagarna är med sin nuvarande arbetsgivare. Där säger 71 procent av de tillfrågade svenskarna att de är mycket nöjda. I våra nordiska grannländer är norrmännen (81 procent) mest nöjda. Motsvarande siffra i Danmark är 77 procent. Allra nöjdast med sitt nuvarande jobb är arbetstagare i USA (84 procent) och Mexico (83 procent)

-Man kan förstås vara nöjd med sitt jobb men ändå öppen för ett jobbyte. Undersökningen visar att vi är på väg mot en rörligare arbetsmarknad där det i första hand inte handlar om att få guldklocka för lång och trogen tjänst, utan om att söka sig nya spännande utmaningar under kortare eller längre tid, säger Per Sunnemark.

randstad workmonitor

Randstads Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och undersöker både lokala och globala trender. Idag täcker studien 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.