Gillar du att ha liv, rörelse och glada kollegor omkring dig? Passa dig, du går en stressig framtid till mötes. Särskilt om du ser dig själv som en trevlig prick.

I stora öppna kontorslandskap blir vi mer mottagliga för stress och distraktioner. Det framkommer i Aram Seddighs avhandling från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Den första i sitt slag att jämföra medarbetares skattningar på produktivitet och hälsa i kombination med olika kontorsmiljöer.

81d9dbd07e8f42ef8353e940f56a3d8f.jpg
81d9dbd07e8f42ef8353e940f56a3d8f.jpg

storleken har betydelse – och vänligheten

Hur stressad och distraherad man blir är relativt till kontorets storlek. Ju större kontorslandskap, desto mer stressade kollegor. Minst negativ påverkan upplever de som har ett eget rum. Stresstålighet går oftast inte att koppla ihop med personlighetsdrag, men en typ av människor blir enligt studien mer distraherade än andra av att jobba i öppna kontorslandskap: de snälla.

– Att vänliga personer störs mer skulle kunna förklaras av att det i stora kontorslandskap med mycket rörelse krävs att man står på sig och är tydlig med att uttrycka sina behov och ta hänsyn till sig själv, säger Aram Seddigh i ett pressmeddelande.

minnesförmågan gynnas av lagom distraktion

Resultatet är dock inte helt entydigt. När deltagarna i studien fick testa sin minnesförmåga i olika miljöer var det de som satt i enskilda kontor som påverkades mest av störningar. Bäst gick det för dem som satt i medelstora kontorslandskap. En förklaring kan enligt Aram Seddigh vara att personer i kontorslandskap har utvecklat strategier för att kunna koncentrera sig trots störningar.

– Utifrån de samlade resultaten skulle jag säga att det är viktigt att anpassa arbetsplatsen till vad arbetet kräver utifrån faktorer som koncentration eller kreativitet. Små kontorslandskap är att föredra framför stora, och om man ska ha egna kontorsrum är det viktigt att använda dem på rätt sätt. Till exempel att stänga av mobiltelefonen när man behöver vara koncentrerad, säger Aram Seddigh.