Då var det dags igen. Det orangea kuvertet har landat på hallmattan och du får huvudvärk av blotta ordet ”pension”. Här är expertens råd som gör valet lätt som en plätt – och ger dig mer klirr i kassan efter 65-strecket.

Pensionsmyndighetens Monica Petersson utsågs till Årets pensionsexpert 2014. Här ger hon de bästa tipsen och förklarar varför du borde sluta noja över var du ska placera pengarna och fokusera på din löneutveckling och hälsa istället.

e63d62bb71a441758611c2973f8dc152.jpg
e63d62bb71a441758611c2973f8dc152.jpg

Hur stor del av min pension styr jag själv över?

- Det beror på hur man ser det. Premiepensionen är 2,5 procent av din lön upp till cirka 36 000 kronor per månad. Den kan du själv välja att placera i olika fonder om du vill, men du kan också låta bli och då hamnar dina pengar i statens förvalsalternativ. När det gäller tjänstepensionen kan du ofta välja att placera delar av den själv. Hur stor del du kan styra över beror på vilket tjänstepensionsavtal du har; ITP (privatanställda tjänstemän) SAS-LO (privatanställda arbetare) KAP-KL (kommun- och landstingsanställda) TA03 (statligt anställda). Samt, givetvis, eventuellt eget sparande.

Hur bör jag tänka när jag placerar premiepensionen?

- Generellt om man ser till ett långsiktigt pensionssparande så kan ett bra alternativ vara att spara i globala aktiefonder med låga avgifter, då sprider du riskerna både över olika länder och till olika marknader. Statens förvalsalternativ är ett exempel på en sådan sparform.

Vad händer om jag inte väljer något alls?

- Det råder lite valhysteri, det finns alldeles utmärkta förval både när det gäller premiepensionen och tjänstepensionen. Gällande premiepensionen så hamnar du - om du inte valt något annat - i statens förvalsalternativ som kallas AP7 SÅFA och det finns inget som säger att du får mer pengar bara för att du gör ett aktivt val. Den största delen av din allmänna pension är inkomstpensionen. Det är alltså inte de olika fondval du gör som spelar roll, utan det som är viktigt är att du jobbar, betalar skatt och har en tjänstepension. Jobbar du heltid och minimerar inkomstbortfall så gynnas din pension. Inkomsterna från hela ditt sammanlagda arbetsliv är det som spelar roll.

Säg att jag har ett privat pensionssparande i min bank på 500 kronor i månaden. Vad gör det för min inkomst när jag går i pension?

- Om du sparar 500 kronor under 30 års tid, blir tillskottet till din framtida pension cirka 1 400 kronor per månad livet ut. Om du vill kan du även ta ut den summan över kortare tid, säg fem år och då landar det på cirka 4 800 kronor per månad. Många som jag träffar säger "jag har löst det där med pension, jag sparar själv". Men faktum är att många övervärderar vikten av det egna sparandet, som bara står för fem procent av pensionen för dagens pensionärer.

Kan man ta ut premiepension innan man fyllt 65?

- Du kan ta ut alla typer av pension innan 65, tjänstepension kan du i de flesta fall börja nalla av redan från 55. Det gäller även det avdragsgilla pensionssparandet. Allmän pension kan du tidigast ta ut från den dag du fyllt 61. Men om du tar ut pensionen tidigt så blir beloppet per månad lägre eftersom pengarna då ska fördelas på fler år och räcka längre. Vill du göra skillnad på din pension så är det tvärtom bättre att du håller i och jobbar ett eller ett par år efter du fyllt 65, om du har den möjligheten. Ett års längre arbetsliv efter 65 skulle faktiskt öka pensionen ganska mycket för många.

Jag vill inte finansiera bomber och granater med mitt pensionssparande. Några tips på hur jag undviker det utan att behöva lägga ner veckor av research?

- När det gäller premiepensionen är det faktiskt väldigt lätt, när du söker på fonder på pensionsmyndigheten.se är de märkta med etisk placering-symbol.

fakta om pensioner – vad är vad?

Tjänstepension. Pension från jobbet, det vill säga som arbetsgivaren betalar in enligt olika avtal.

Med kollektivavtal. Arbetsgivaren är skyldig att betala in pengar enligt kollektivavtalets bestämmelser.

Utan kollektivavtal. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att teckna tjänstepension till sina anställda men många gör det ändå.

Frilansare och egenföretagare. Måste själva ta ansvar och spara till sin pension utöver den allmänna pensionen

Allmän pension. Består av inkomstpension och premiepension, om man har haft låga inkomster eller inga inkomster alls kan man också få garantipension. Alla som arbetat och bott i Sverige har rätt till allmän pension som betalas ut från Pensionsmyndigheten. Hur mycket du får ut som pensionär beror på hur länge du har arbetat och hur mycket du har tjänat.

Premiebestämd pension. Arbetsgivaren betalar in pengar varje månad i en pensionsförsäkring. Du väljer själv hur du placerar den.

Förmånsbestämd pension. Pensionen är i förväg bestämd utifrån din slutlön. Du kan inte placera den själv.

(Foto: Pensionsmyndigheten Fotograf: Magnus Glans)