”Personalen är vår viktigaste resurs” är ett uttryck som har anor från 1980-talet. Men faktum är att denna seglivade ”klyscha” är om möjligt ännu mer aktuell idag. Idag befinner vi oss i en kandidatdriven marknad där attraktiva kandidater kan välja och vraka bland intressanta erbjudanden vilket gör att arbetsgivare måste bli bättre på att attrahera ny personal och behålla sin nuvarande. Har vi då råd att göra en felrekrytering och framförallt, vem har ansvaret vid en felrekrytering?

Att det är dyrt att göra en felrekrytering, det vet vi. Frågan är bara hur dyrt? Att sätta en exakt siffra på vad en felrekrytering verkligen kostar är väldigt svårt och beror på flera omständigheter. Därför kan det vara lättare att prata om kostnadsposter.

tips för träffsäker rekrytering

Ladda ner vår kostnadsfria guide för träffsäker rekrytering för mer tips kring hur ni kan förbättra rekryteringsprocessen.

ladda ner guiden
en ung man sitter och tittar ut genom fönstret med en fundersam blick
en ung man sitter och tittar ut genom fönstret med en fundersam blick

så kan du räkna på en felrekrytering

Till att börja med finns kostnaden för rekryteringsprocessen som helt eller delvis går förlorad.

En stor del av kostnaden är inskolningen, vilket kan vara en mycket hög kostnad vid en avancerad tjänst.I kostnadsberäkningen bör man också ta hänsyn till medarbetarens underprestation; hur mycket har personen underpresterat, under hur lång tid samt till vilken lön? En medarbetare måste dessutom skapa ett mervärde av sin tjänst – det vill säga dra in mer pengar än vad man kostar – underpresterar man uteblir mervärdet. Tar vi t.ex. en försäljare som har målet att sälja för 100 000 kr per månad, så är ju inkomstbortfallet en viktig parameter när vi beräknar kostnaden för felrekryteringen.

En medarbetare kan göra mer skada än nytta och därmed skapa väldigt stora kostnader för företaget. Exempelvis skapar en felrekryterad chef inte bara kostnader för sitt eget arbete, utan även kostnader i form av medarbetarnas försämrade arbetsinsatser.

En avgörande faktor i en felrekryterings slutsumma är slutligen möjligheten till uppsägning eller omplacering.

Dessutom, något som inte ska glömmas i sammanhanget är den felrekryterade själv och det pris som denne måste betala. Att vara med om ett stort misslyckande påverkar självklart personen känslomässigt men också dennes möjligheter till en fortsatt karriär. Det kan bli ett dyrt pris att betala.

Det är viktigt att förstå att en rekrytering handlar om så mycket mer än bara själva rekryteringsprocessen. Det är när processen är klar som arbetet börjar! Lika grundläggande som att ha en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, med allt vad det innebär, är att ha en genomarbetad introduktion.

quote icon

Och slutligen, svaret på frågan vem som har ansvaret vid en felrekrytering måste bli; det har alla som varit involverade i processen!

Ladda gärna ner vår kostnadsfria guide för träffsäker rekrytering för mer tips kring hur ni kan förbättra rekryteringsprocessen.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet