Sociala mediekanaler innebär nya möjligheter att rekrytera kandidater. Vi berättar hur du kan effektivisera rekryteringsprocessen med hjälp av Facebook, LinkedIn och Instagram. Där internetanvändarna är, där måste också rekryterarna vara.

Internettrafiken ser annorlunda ut idag. Den nya delningskulturen har gjort nätet mer interaktivt och socialt. Vi delar gladeligen med oss av information om oss själva och varandra. Detta är värdefull kunskap för rekryterare.

De sociala medierna erbjuder nya möjligheter för rekryterare. Med hjälp av dem kan du lättare få en mer direkt och smidig första kontakt med kandidaterna och det möjliggör större och effektivare exponering. Den nya tillgången till stora mängder information gör dessutom att du kan gå ut med mer målgruppsanpassade annonser.

en man sitter framför dator och pratar i telefon med potentiell kandidat
en man sitter framför dator och pratar i telefon med potentiell kandidat

De fyra största sociala medierna är Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Varje kanal ser olika ut och som arbetsgivare bör man vara medveten om de olikheterna och anpassa sina annonser efter dem.

Hur du väljer att gå ut med en annons beror på vem du vill nå. På Facebook finns en yngre grupp kandidater, framförallt studenter som kanske ännu inte fått sitt första jobb, men som är ivriga att komma ut i arbetslivet. På LinkedIn finns en mer senior grupp, med större arbetserfarenhet och andra preferenser.

så når du en stor och kompetent målgrupp

Inte minst erbjuder de sociala medierna möjligheten att nå den grupp som redan har ett jobb och som därför inte söker jobb aktivt.

De som har ett jobb, men som kanske känner att de inte utvecklas eller stimuleras tillräckligt mycket, är ofta attraktiv målgrupp för rekryterare. Annonser i sociala medier kan nå den gruppen. Men det ett par saker att tänka på när man annonserar i sociala medier. Konkurrensen är hård och internet kryllar av spam och annonser som många användare inte litar på. Det gäller därför att tänka långsiktigt – närvaro och kontinuitet är ledord.

Det krävs ett visst mått av balans. Inget företag kan vara för aggressiv i sin annonsering, då förknippas man snart med spam och till slut får annonserna motsatt effekt. En nyckel är att veta var målgruppen finns och att nå fram, men man måste också tänka på att synas i rätt kontext så att kandidaterna känner sig trygga med att ta kontakt. Att också annonsera i de traditionella kanalerna kan vara ett sätt att skapa den tryggheten.

synergieffekter

Ett annat annat sätt att skapa trygghet och trovärdighet är att vara interaktiv. Till exempel kan man vara aktiv i nischade jobbsökarforum, där det är enkelt och smidigt att interagera med de som söker jobb. Den feedback som kommer fram där kan också användas för att ytterligare effektivsera annonseringen. Du får chansen att höra hur kandidaten upplever annonsen och vad det var som fick dem att klicka sig vidare.

På Randstad jobbar vi mycket så. Om vår rekryteringsbas är gymnasieskolor försöker vi synas mycket tillsammans med skolorna, som ju ofta har ett intresse av vår närvaro. Här finns det alltså ett ömsesidigt intresse av varandras närvaro. Ett sådant forum kan ge värdefull data för arbetsgivare.

Sedan ska man följa upp det arbetet med annonser i sociala medier – så kallad "löpande marknadsföring". Är man framgångsrik här kan man få kandidaterna att själva dela annonsera mellan varandra. En bra strategi och medveten marknadsföring i sociala medier kan alltså skapa synergieffekter, där det till slut är kandidaterna som marknadsför dina annonser åt dig – och den annons som kommer från en väns facebooksida uppfattas såklart som väldigt trovärdig.

Vill du få fler tips om hur du hittar rätt kandidater? Ladda ner vår guide i ämnet för mer inspiration. 

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på bloggen