Digitaliseringens fäste och framtåg har satt sin prägel på hela vårt samhälle. Det har förändrat sättet vi kommunicerar, interagerar och lever - och även sättet vi rekryterar.

I allt högre utsträckning sker matchningen mellan kandidat och arbetsgivare med hjälp av tekniska framgångar i form av olika system. Samtidigt som detta effektiviserar arbetsprocesser och spar värdefull tid för både kandidater och arbetsgivare får vi inte glömma bort den mycket viktiga mänskliga dimensionen. Hur säkerställer man att den inte elimineras helt på bekostnad av digitaliseringens utveckling?

inkludera både tech & touch i rekryteringen

På Randstad arbetar vi med den globala strategin tech & touch, där tech står för teknisk innovation och touch representerar relationen och mötet mellan människor. Detta innebär att vi tar hjälp av system och data i de fall det är möjligt, för att få mer tid över till det mänskliga mötet som är kärnan i vår verksamhet. Vi ser alltså inget motsatsförhållande mellan tech och touch, utan vi använder det ena för att kunna främja det andra. Detta berätta Charlotta Nordström som arbetar som Product Owner Online på Randstad.

Det finns massor av smarta tekniska lösningar för att matcha kompetenta kandidater mot tjänster, och använder man dessa på rätt sätt kan man lägga mer fokus på mjuka värden och det faktiska mötet, menar Charlotta.

Ett exempel på hur teknikens framgångar främjar det mänskliga mötet är användningen av big data som möjliggjort automatisering av uppgifter som tidigare innebar tidskrävande manuellt arbete. Detta har förenklat processen att selektera och matcha kandidater mot jobb - systemstödet gör grovjobbet och främjar chansen till ett meningsfullt möte.

Man och kvinna sitter vid ett bord och dricker kaffe. Har en konversation.
Man och kvinna sitter vid ett bord och dricker kaffe. Har en konversation.

De största fördelarna med att integrera nya tekniska lösningar i sina arbetsprocesser är att det blir lättare att ta beslut baserat på kandidaters kompetens. Vi får då mer tid över till att träffa kandidater och kunder för att skapa den optimala matchningen. I slutändan är det mänskliga mötet det viktiga - att kandidaten känner att hon eller han vill jobba på arbetsplatsen och att rekryteraren känner att kandidaten kommer att trivas och kunna göra ett bra jobb. Detta är svårt att landa i utan att ha en bra dialog.

Det handlar dock inte bara om att förenkla för våra kollegor som jobbar med rekrytering, utan också om att underlätta för kandidater som söker jobb.

För kandidaterna jobbar vi konstant med att sänka tröskeln för att skicka in en ansökan. De ska inte behöva lägga allt för mycket tid för att ansöka om ett jobb hos oss, utan ska kunna fylla på sin profil allt eftersom att hon eller han blir aktuell för tjänsten, berättar Charlotta.

digitaliseringens gränser vid rekrytering

Fördelarna med digitalisering och automatisering av processer är många, men det finns också ett par risker kopplade till detta om det inte används på rätt sätt. Det är framför allt viktigt att veta var gränsen för tekniken går och var det mänskliga ska ta över. Målet bör vara att automatisera alla de processer som kan automatiseras, men inte fler än så och aldrig på bekostnad av kvalitet. Ett exempel på när det går för långt eller helt enkelt blir kontraproduktivt är att skicka massmail eller på något sätt automatisera interaktionen med kandidaterna. Detta är sällan en bra idé och är ohållbart i längden eftersom du framstår som en oseriös aktör, vilket kan skada företagets anseende.

Något ytterligare att ha i åtanke är att det som på pappret låter väldigt lätt, automatiserad matchning och datadriven tillsättning som två exempel, kan vara väldigt svårt att göra i praktiken om man inte har kvalitativ och strukturerad data som är grunden för automatisering, säger Charlotta.

När man väl har ett fungerande system på plats och det används på rätt sätt och i syfte att främja kärnverksamheten, är fördelarna många och tidsbesparingen kan bli stor.

5 tips för att rekrytera i en digitaliserad värld

  1. Utgå från kärnan i din verksamhet, och se tekniken som ett verktyg för att effektivisera och få mer tid till denna.
  2. Automatisera de processer som kan automatiseras, men aldrig på bekostnad av kvalitet.
  3. Använd tekniska innovationer i syfte att förstärka det personliga mötet och lägga mer fokus på detta, snarare än för att ersätta det.
  4. Underskatta inte mänskliga relationer - i en högst digitaliserad värld där daglig interaktion allt mer ofta sker online, är mötena vi har offline desto viktigare.
  5. Läs på så mycket som möjligt på området. Vi har samlat våra bästa tips i en guide, “Träffsäker rekrytering”, som du kan ladda ner gratis här.
författare

Charlotta Nordström

randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet