Företag har länge fått kämpa hårt för att hitta och behålla rätt medarbetare, och trots konjunktursvängningar tycks kampen om kompetensen förbli intensiv.  Kompetensbristen fortsätter att öka och arbetskraftsbristen likaså. 

För att hantera detta krävs det att verksamheter har en strategi för att både attrahera och behålla befintliga medarbetare. En viktig del i detta är att fokusera på medarbetarresan, från det att en kandidat ansöker och introduceras i bolaget, till karriärutvecklingsmöjligheter och så småningom avslut. Det är dock inte alltid det enklaste – särskilt när man leder medarbetare med olika bakgrund och olika mål, visioner och förväntningar. 

Ibland kan det vara värt att överväga att outsourca hela, eller delar av, rekryteringsprocessen. Som ett globalt HR-serviceföretag med över 60 års erfarenhet av kompetensförsörjning kan Randstad stötta er verksamhet inom alla olika delar av medarbetarresan. I den här artikeln berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa en positiv medarbetarupplevelse genom hela medarbetarresan, som kan ge bättre rekryteringsresultat och lägre personalomsättning.

vill du veta mer?

Lyft medarbetarupplevelsen genom ett partnerskap med Randstad. Kontakta oss för ett första samtal om hur vi kan stötta er.

kontakta oss

utveckla en effektiv rekryteringsprocess

Arbetet med att skapa en positiv medarbetarupplevelse inleds innan du ens erbjuder någon en tjänst. Medarbetarupplevelsen börjar vid den första interaktionen med en jobbsökande. En effektiv rekryteringsprocess kan bidra till att bygga upp en lojalitet hos nyanställda medarbetare och minska personalomsättningen. En ineffektiv rekryteringsprocess kan få motsatt effekt.

De flesta kandidater uppfattar t.ex. en långdragen och komplicerad ansökningsprocess som något negativt. Studier visar att 60 % av de arbetssökande inte fullföljer en ansökan om processen är för lång. Ett rekryteringsföretag kan hjälpa dig att undvika detta problem genom att effektivisera rekryteringsprocessen. När du samarbetar med Randstad får du tillgång till:

  • Ett stort kandidatnätverk: Vi har ett brett nätverk av förhandsgranskade kandidater som söker nya möjligheter.
  • Erfarna rekryteringskonsulter: Du får direktkontakt med en av våra rekryteringskonsulter som hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen och identifierar vilka steg som ni med fördel kan outsourca. Våra rekryteringskonsulter har lokal expertis, och därmed en bättre förståelse av behoven på just din marknad.
  • HR-teknik: När du samarbetar med Randstad drar du nytta av våra verktyg och data för att effektivisera och maximera rekryteringsresultaten, som till exempel vår automatiserade jobbannonsering och digital referenstagning.

 

säkerställ rätt matchning

I studier uppskattas den verkliga kostnaden för en felrekrytering till upp till 21 % av årslönen för den aktuella tjänsten. Här ingår rekryteringskostnader för att tillsätta tjänsten, men även andra kostnader, t.ex. förlorad produktionstid och utbildningskostnader. I ett läge där många företag kämpar för att åstadkomma mer med mindre resurser kan till och med ett fåtal felrekryteringar ställa till det rejält i budgeten.

Det är därför som jobbmatchningen, dvs. att kandidaten är rätt för jobbet, måste stå i centrum vid all rekrytering. Att rätt kandidat anställs i rätt roll är lika viktigt för arbetstagarna som för arbetsgivarna. I vår senaste Randstad Workmonitor svarade över hälften av arbetstagarna att de skulle säga upp sig från ett jobb om de kände att de inte hörde hemma där.  

Vi på Randstad söker en perfekt matchning för ditt företag. Det innebär att vi inte bara ser till kandidatens CV utan lägger stor vikt på personens potential. Vi tar hänsyn till tre avgörande dimensioner, nämligen att kandidaten ska vara rätt för jobbet, rätt för företaget och rätt för chefen. På så vis kan du vara säker på att han eller hon inte bara uppfyller dina krav utan också passar in i teamet och företagskulturen. Vårt mål är inte bara att uppfylla dina behov utan också att se till att den kandidat du väljer stannar kvar hos företaget.

Tre kvinnor och en man har ett möte.
Tre kvinnor och en man har ett möte.

en gedigen introduktionsprocess

En av medarbetarresans viktigaste faser är introduktionen. Det är under introduktionen som kandidaten för första gången interagerar med arbetsgivaren som nyanställd. Om en ny medarbetare får en god introduktion kan det ge ett bestående positivt intryck, medan en dålig upplevelse kan få negativa effekter.

En positivt upplevd introduktion innebär också att fler medarbetare stannar längre på företaget. Enligt en studie är sannolikheten att en medarbetare stannar kvar på ett företag 23 % högre om han eller hon i ett tidigt skede får detaljerad information om sina arbetsuppgifter. Tyvärr visar en nyligen genomförd Gallup-undersökning att endast 12 % av de nyanställda anser att de fått en god introduktion.

Detta kan delvis bero på att arbetsgivarna är överbelastade. På grund av utmaningar som kompetensbrist, inflationsoro och störningar i leveranskedjan har organisationerna haft begränsat med tid att utveckla nya metoder och rutiner.

Lyckligtvis kan vårt team på Randstad ta hand om introduktionsprocessen åt dig. För det första har vi en djup förståelse av arbetstagarnas förväntningar. För det andra tar vi oss också tid att fastställa ditt företags unika behov och prioriteringar. Vi kan i direkt samarbete med dig utforma en introduktionsprocess som skapar en positiv upplevelse för dina nyanställda. Och det bästa av allt: samarbetet med Randstad ger dig tid att fokusera på andra viktiga aspekter av verksamheten.

arbetsmarknadstrender och HR-insikter 

Dagens ansträngda arbetsmarknad och arbetstagarnas förändrade förväntningar gör medarbetarinsikter viktigare än någonsin. Det är av kritisk betydelse att förstå vad dagens arbetstagare söker hos en arbetsgivare och vilka trender som präglar arbetsmarknaden. Sådana insikter kan hjälpa dig att bygga upp en gedigen rekryteringsstrategi och ett starkt arbetsgivarvarumärke.

På grundval av de rätta insikterna kan du utforma rekryteringsprocessen så att den riktar sig mot just dina idealkandidater eller fastställa ett optimalt ersättningspaket som står sig mot konkurrenterna. Att ha tillgång till denna typ av insikter kan vara det som avgör om din organisation lyckas rekrytera de medarbetare ni behöver. På Randstad tror vi så starkt på värdet av kandidat- och arbetsmarknadsnsikter att vi producerar flera rapporter årligen i ämnet, däribland:

  • Randstad Workmonitor: Randstad Workmonitor bygger på undersökningar som omfattar tusentals arbetstagare på 34 olika marknader. Resultaten ger en tydligare bild av vad dagens arbetstagare vill ha och av förändringarna på arbetsmarknaden..
  • Talent Trends: Rapporten Global Talent Trends bygger på svar från företagsledningar och HR-chefer. Datan ger insikter i hur arbetsgivare hittar, förvärvar och behåller medarbetare. Med hjälp av dessa insikter kan du skapa en bättre förståelse av arbetstagarnas behov samt framväxande trender och krav på arbetsmarknaden.
  • Randstad Employer Brand Research: Vad motiverar arbetstagarna att välja en arbetsgivare framför en annan? Och vad får dem att byta jobb? Det, och mycket mer, undersöker vi årligen i Randstad Employer Brand Research, världens största oberoende employer branding-undersökning.

kundanpassade HR-lösningar

Vi på Randstad är medvetna om att olika företag behöver olika rekryteringsprocesser. Därför arbetar vi aldrig med färdiga mallar när det gäller HR-strategier. Istället tar vi oss tid att skapa oss en tydlig bild av respektive kunds behov. Det första vi gör när vi ska tillhandahålla våra tjänster är att träffa dig och ta reda på mer om hur ditt företag fungerar. I samverkan med dig bygger vi upp en bättre förståelse för ditt företags unika mål, visioner och utmaningar. Vi kan också hjälpa dig att fastställa vad det är som får dig att sticka ut i mängden som arbetsgivare.

Våra team är väl medvetna om att rekrytering och personalhantering består av många olika delar, som att förvärva nya medarbetare, introduktioner, utbildning och bemanningsplanering. Vi låter dig som kund bestämma vilka specifika HR-uppgifter du vill att vårt team ska hantera och vilka uppgifter du vill behålla internt.

Vi kan till exempel åta oss att hitta kandidater och göra en första gallring för att därefter överlåta intervjuerna till er. Vi erbjuder dock också heltäckande bemanningslösningar. Eftersom tjänsterna anpassas i så stor utsträckning får din organisation en skräddarsydd lösning, och slipper betala för sådant som ni inte behöver.

branschexpertis

Med över 60 år i rekryterings- och bemanningsbranschen har vi förvärvat en djup expertis på området. Till skillnad från många andra rekryteringsföretag begränsar vi inte heller våra tjänster till en enda bransch. Istället täcker vi in många marknader, som till exempel tillverkning, finans, hälso- och sjukvård, IT och marknadsföring för att bara nämna några.

Vi arbetar dessutom med kunder i hela världen. Denna globala närvaro ger oss en bättre förståelse för förändringar och framväxande trender på arbetsmarknaden och i ekonomin. Tack vare våra lokala kontor får vi samtidigt en god insyn inom olika lokala marknader.

Dessutom erbjuder vi våra kunder vägledning och kontinuerligt stöd när de tar sig an nya utmaningar och förändringar på sina respektive marknader. Med ett sådant stöd kan din organisation snabbt anpassa sina rekryterings- och personalhanteringsstrategier för att möta de nya kraven och ligga steget före konkurrenterna. Ju bättre företaget är på att anpassa sig till nya personalutmaningar eller förändringar i arbetstagarnas förväntningar desto bättre medarbetarupplevelse kommer ni att kunna erbjuda.  

Via våra anpassade lösningar kan vi på Randstad ge dig de tjänster och det stöd du behöver för att bygga upp en god arbetsmiljö för dina medarbetare genom hela medarbetarresan. Detta ger en positiv medarbetarupplevelse som kan locka kandidater att tacka ja till era jobberbjudanden och få befintliga medarbetare att stanna på företaget.

Kontakta Randstad idag om du är nyfiken på hur ett partnerskap med oss skulle kunna förbättra upplevelsen för dina medarbetare och ta ditt företag till nya höjder. 

författare
Catrine Jack
Catrine Jack

catrine jack

arbetsmarknadsexpert

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet