Att rekrytera med den så kallade magkänslan som rådgivare är förlegat. Kanske får du en medarbetare som du kommer bra överens med, men om kompetensen inte räcker till blir det problematiskt.

På Randstad är vi överens om att magkänslans dagar är räknade – det är kompetensbaserad rekrytering som gäller.

a057a6aaa64749818a263e602b61ad93.jpg
a057a6aaa64749818a263e602b61ad93.jpg

vad innebär kompetensbaserad rekrytering?

I grund och botten handlar det om att ge alla individer samma chans till att få en tjänst. Oberoende av kön, ålder, etnicitet och andra saker som är irelevanta för arbetsuppgiften. Det som spelar roll är vilka kompetenser kandidaten har och hur de matchar rollen.Det ligger lite i själva begreppet, vi söker rätt kompetenser och ingenting annat. Det är ett viktigt ansvar för oss rekryterare att inte slentrianmässigt luras in i vad magkänslan säger. Vi bär alla med oss uppfattningar och fördomar om hur olika människor kan särskilja sig. Då gäller det att inte låta det påverka, utan att hela tiden fokusera på frågeställningen: "har den här personen rätt kompetenser?"

låt aldrig magkänslan ta överhanden

Att tänka kompetensbaserat gäller från start till mål i en rekrytering. När kravprofilen sätts ihop, under intervjuer och när referenser samlas in. En bra start är att definiera en tydlig arbetsbeskrivning.

Vad för slags uppgifter kommer den här personen att utföra mellan 8 och 17? Vilka element ingår under en arbetsdag? Att vid varje punkt fundera på vilka kompetenser och eventuella utbildningar som krävs gör att man ger sig själv mycket större chans att hålla sig till en relevant kravprofil.

Handlar det om att ersätta en medarbetare är det också viktigt att uppdatera kompetenskraven. Mycket har förmodligen hänt med både verksamheten och rollen sedan den nuvarande medarbetaren anställdes.

Under intervjuerna bör man, för att få en riktigt rättvis bedömning, ha en detaljerad intervjumall spikad. Att tvätta bort så mycket irrelevant som möjligt minimerar risken att ställa en viss typ av frågor till en viss person eller vara extra kritisk mot någon.

fastställda processer säkrar kompetensen

Hur vet man att man håller sig på rätt spår? Att rekrytera är ett erfarenhetsyrke. Man måste hålla sig uppdaterad för att hänga med och utvecklas. Vi har en utarbetad metodik och fastställda processer på Randstad, men vi är också människor som kan göra misstag. Det gäller att lära av dem och kontinuerligt utvärdera för att hela tiden förbättra både verktyg och metoder.

Finns det inga fördelar med att rekrytera någon som känns helt "rätt i gänget"? Många företag som sitter i en rekryteringssituation kan ha tagit fram en tydlig kravprofil men går i fällan att tycka att en kandidat verkar trevlig eller lätt att ha att göra med. På så vis halkar de av banan genom att tumma på de krav de till en början satte upp.

Det handlar om att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att utföra arbetet utifrån kompetens och erfarenhet. Då är det inte meningen att man ska välja någon som liknar en själv eller kan bli en bra kompis på kontoret. Däremot behöver det ena självklart inte utesluta det andra, men i längden lönar det sig att titta på rena kompetenser.

ska du rekrytera?

Nu finns våra bästa tips för träffsäker rekrytering sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den kan du läsa om fem avgörande steg för att du ska lyckas med din rekrytering.

ladda ner guiden

söker du personal? Vi berättrar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig. Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan