I ett krisläge kämpar HR-avdelningen ofta med att lösa kortsiktiga behov som att tillsätta tjänster som oväntat blivit lediga eller genomföra oplanerade uppsägningar. Men det måste inte vara så.

Med rätt HR-strategi kan HR-teamet bli mycket mer proaktiva och bättre förberedda för oförutsedda händelser. Den proaktiva strategin ska säkerställa att företaget kan hantera de fluktuerande produktionsbehoven genom en balanserad personalstyrka som långsiktigt trivs med sitt arbete. Övergången till en proaktiv planeringsmetod kommer också att ha en betydande inverkan på ditt företags resultat, nyckeltal och resurser.

hur kan HR-avdelningen blir mer proaktiv?

En proaktiv HR-strategi är en förutsättning för tillväxt i osäkra tider eftersom den gör att du kan anpassa dig till marknadens fluktuationer.

Som Deloitte konstaterade i sin rapport om globala humankapitaltrender för 2020 måste företagen investera i sin förmåga att hantera en osäker framtid om de vill lyckas i en värld där förändring är det enda som är konstant. Mer än hälften (53 %) av de företag som tillfrågades av Deloitte uppgav att minst hälften av deras personalstyrka skulle behöva förändra sin kompetens och kapacitet under de kommande tre åren.

Genom en förändrad strategi för kompetensförsörjning kan du försäkra dig om att ni har tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Nedan beskriver vi fyra åtgärder som HR-avdelningen kan vidta för att bli mer proaktiv i sitt arbetssätt.

läs mer

Ladda ner vår e-bok om du vill lära dig mer om hur du bygger en effektiv HR-strategi.

ladda ner e-boken

1. anpassa er till de viktigaste affärsmålen

HR-avdelningen har den helt avgörande uppgiften att försöka förutsäga vilken kompetens som kommer att behövas i framtiden. Därför måste du ha ett nära samarbete med strategiska beslutsfattare så att du kan anpassa din HR-strategi till företagets långsiktiga affärsmål. Först då kan du förutsäga vilka roller och team som sannolikt kommer att behöva rekryteras härnäst. Genom att föra en nära dialog med ledningen kan du skapa en prognos för de kommande årens personalbehov.

2. bygg en pipeline för kompetensförsörjning

När du har identifierat rollerna och gjort en plan för de framtida personalbehoven är nästa steg att se till att rollerna snabbt kan tillsättas när behovet uppstår. För att göra detta måste du agera proaktivt och bygga en pipeline för kompetensförsörjning. Genom att bygga upp ett nätverk av potentiella kandidater sparar du tid när lediga tjänster plötsligt uppstår och ska tillsättas.

Det finns olika metoder du kan använda för att bygga din pipeline. Du kan exempelvis skicka representanter till evenemang för nätverkande eller konferenser, be nuvarande medarbetare rekommendera kandidater eller bokmärka intressanta profiler på LinkedIn. Med hjälp av verktyg som Brazen kan du till och med sköta allt detta online. När du har hittat dina potentiella kandidater förklarar du för dem att ditt företag visserligen inte behöver anställa just nu, men att du anser att de skulle kunna bli tillgångar för företaget i framtiden. Se sedan till att hålla kontakten tills ett behov uppstår.

3. använd inhyrd personal

Om en organisation ska vara säker på att kunna hantera oförutsedda händelser måste dess personalstrategi vara flexibel. Det är därför den flexibla arbetskraften växer i popularitet i förhållande till traditionellt tillsvidareanställd personal. Med en flexibel arbetsstyrka, i form av exempel inhyrd personal, får du tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt och kan minska kostnaderna rejält.

Enligt undersökningar från American Express tror 75 procent av företagen att uppdragstagare, frilansare och inhyrd personal kommer att vara ett viktigt inslag i deras HR-strategi de kommande åren.

Två kvinnor sitter mitt emot varandra och har ett samtal.
Två kvinnor sitter mitt emot varandra och har ett samtal.

4. stärk ert employer brand

Med ett starkt employer brand lockar företaget till sig fler kvalificerade kandidater. Därför måste du ständigt planera för hur ni kommunicerar er kultur och de fördelar och förmåner det innebär att arbeta hos er. Exempelvis söker kandidater ur millenniegenerationen ofta ett meningsfullt arbete och en digitalt avancerad arbetsgivare som erbjuder kontinuerliga möjligheter till lärande, utveckling och växande.

Om du vill fördjupa din förståelse för hur HR-avdelningen kan förbättras finns det mer att lära om kompetensförsörjning. Vi har sammanställt en e-bok om hur du bygger upp en effektiv HR-strategi.

författare
jennie strömqvist
jennie strömqvist

jennie strömqvist

director randstad care & randstad future talent trainee program

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet