Genom att låna upplevelseindustrins lekfullhet, belöningssystem och förmåga att skapa engagemang, kan rekryteringsprocessen bli både effektivare och rättvisare. Och roligare.

Varje gång du spelar ett spel på din mobiltelefon registreras flera tusen datapunkter. Du swipear på skärmen, du swipear inte på skärmen, du gör fel, du gör rätt, löser ett problem, handlar impulsivt och tar långsiktiga strategiska beslut. Kort sagt: spelet lagrar information om ditt beteende – och det är dyrbar information.

En man som sitter vid sin dator.
En man som sitter vid sin dator.

gamification i rekrytering

Gamification, eller spelifiering som det ibland kallas på svenska, är en växande trend inom rekrytering. Något förenklat kan man säga att det handlar om att använda mekanismer och grafik från speldesign för att öka engagemang och skapa en starkare användarupplevelse i rekryteringsprocesser. Genom att låta kandidaten spela sig igenom ett problemlösningstest, kan man mångdubbla antalet analysbara datapunkter, vilket gör att psykologiska och analytiska förmågor kan bestämmas med högre precision.

En effektivare rekryteringsprocess med högre precision är en mer rättvis process, anser rekryteringsexperterna på Randstad Technologies, som ser stor potential i att spelifiera rekryteringen. Inte minst därför att det gör processen mer lustfylld.

– Även om vi bortser från alla möjligheter som gamification skapar i form av kvantifiering av psykologiska och analytiska egenskaper, så finns det massor av fördelar. Genom att göra rekryteringsprocessen till en starkare och mer lustfylld upplevelse skapar man positiva associationer till arbetsgivaren och företaget. Det blir roligare att söka jobbet helt enkelt.

fler relevanta ansökningar

Men inte bara roligare. Som företag kan man också spara in på administrativt arbete, vilket många gånger är en betungande utpost i samband med rekrytering. 

– Om du väljer att lägga spelet innan ansökningen kommer kandidaten ta ett mer informerat beslut innan han eller hon väljer att söka jobbet. Det gör att du får in färre, men mer relevanta ansökningar.De mest effektiva spelen har visat sig vara de som är bäst förankrade i konkreta, faktiska problem hämtade från verkligheten. Flera företag har identifierat det och använder metoden till att få hjälp att utveckla den egna verksamheten.

– Att använda sig av case som representerar en reell utmaning för företaget har funnits länge. Ibland utlyser företag även tävlingar, där bästa lösning, innovation eller slogan vinner ett pris. Med hjälp av gamification kan du simulera dessa case och göra dem än mer realistiska, och som arbetsgivare få tillgång till än mer värdefull information. Anledningen till att gamificationtrenden är så stark nu tror rekryterarna beror på att den möter många av de krav på användning som vi idag vant oss vid. – Utöver att spelen arbetar med poäng, nivåer, snabb feedback och belöning, som visat sig vara effektiva medel att stärka upplevelser och öka interaktionen, så kan de också spelas oberoende av tid och rum. Kandidaten kan på så vis påbörja rekryteringen på annan plats och själv välja när han eller hon vill göra det. Gamification syftar alltså inte bara till att göra rekryteringsprocessen mer användarvänlig och lustfylld, den kan också hjälpa att göra processen kostnadseffektivare och rättvisare.

Gamification är en av många nya tekniker inom HR-området och arbetsgivare vet hur viktig innovation är för att ligga steget före. Randstad har tagit fram ett test som hjälper dig avgöra hur ”teknikredo” er HR-avdelning är.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet