Kandidatupplevelsen har blivit en allt viktigare kontaktpunkt mellan kandidaten och arbetsgivaren, och på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det viktigare än någonsin att kandidaten får en positiv upplevelse av tjänsten och er som arbetsgivare.

Allt från att säkerställa en transparent och genuin digital närvaro till att skriva korrekta jobbeskrivningar och skapa en välkomnande och inkluderande introduktion påverkar kandidatens upplevelse och kan stärka ditt företags arbetsgivarvarumärke om det görs på rätt sätt.

I den här artikeln går vi igenom de kritiska faktorer som organisationer bör ta hänsyn till när de granskar sin kandidatupplevelse och ger tips på hur du kan förbättra kandidatupplevelsen.

förbättra kandidatupplevelsen

Att outsourca rekryteringsprocessen till ett erfaret rekryteringsföretag är ett bra alternativ om ni vill säkerställa en bra kandidatupplevelse. Läs mer om hur vi kan stötta dig med rekryteringsprocessen i vår rekryteringsguide.

ladda ner guiden

vad ingår i kandidatupplevelsen?

Kandidatupplevelsen är, precis som det låter, den upplevelse en individ har av din organisation och ert varumärke under tiden denne är kandidat i en rekryteringsprocess hos er. Kandidatupplevlesen inkluderar  de känslor och uppfattningar en sökande har när de går igenom rekryteringsprocessen, från första kontakten med företaget till onboarding. När du som arbetsgivare erbjuder en positiv kandidatupplevelse ökar chanserna att kandidaten vill jobba hos er och att ni får en engagerad och motiverad medarbetare.  

Kandidatupplevelsen består av följande steg:

  • Attraktionsfasen: Detta är det skede där du använder olika metoder för att fånga potentiella kandidaters uppmärksamhet. Det kan till exempel vara att ta fram jobbannonser och vara synlig på sociala medier för att engagera och väcka intresse hos potentiella kandidater.
  • Ansökningsprocessen: Ansökningsprocessen startar när en kandidat bestämmer sig för att söka en av era lediga tjänster. Det är viktigt att hålla processen så kort och koncis som möjligt och att bara begära den information ni behöver för att fatta välgrundade anställningsbeslut.
  • Urval av kandidater: Detta kan vara en av de svåraste, men samtidigt viktigaste, aspekterna av rekryteringsprocessen. Å ena sidan vill du skapa effektiva strategier för att avgöra vilka kandidater som passar bäst för ditt företag och de lediga tjänster ni söker för. Å andra sidan måste du se till att du fortfarande erbjuder en positiv och engagerande process för kandidaterna. Detta steg kan omfatta aktiviteter som screening, kompetensbedömningar och intervjuer.
  • Onboarding: Under denna fas övergår de tidigare kandidaterna till att bli nyanställda i företaget. Det är nu du ska ge dina nya medarbetare ett varmt välkomnande och hjälpa dem att bekanta sig med företagets policy och den aktuella tjänsten.

varför är kandidatupplevelsen viktig?

Även om det råder viss oenighet om huruvida den nuvarande kandidatdrivna marknaden håller på att övergå till en arbetsgivardriven marknad, gör det växande kompetensgapet att de flesta arbetsgivare fortfarande får kämpa med att hitta och behålla sina medarbetare.  

För att lyckas och attrahera de mest eftertraktade kandidaterna måste ditt företag säkerställa att ni ger ett positivt intryck i varje steg av kandidatupplevelsen. 

När företag inte lyckas med detta kan det påverka arbetsgivarvarumärket negativt och skada bilden av företaget som en attraktiv arbetsgivare. Eftersom i stort sett alla sökande har tillgång till sociala medier och enkelt kan lämna digitala omdömen, är risken stor för företag som inte lyckas skapa en positiv kandidatupplevelse att negativa omdömen sprids om dem. 

Även om kandidaten anställs kan en negativ medarbetarupplevelse leda till högre personalomsättning, ökade rekryteringskostnader och påverka företagets övergripande framgång. Å andra sidan kan företag som fokuserar på att skapa en positiv medarbetarupplevelse öka motivationen, produktiviteten och uppnå högre kundnöjdhet.

Två kollegor som jobbar på ett lager har ett samtal
Två kollegor som jobbar på ett lager har ett samtal

vad kännetecknar en bra kandidatupplevelse?

Innan du kan skapa en positiv kandidatupplevelse för dina sökande måste du först förstå vad som bidrar till en positiv upplevelse. Nedan tar vi en titt på de viktigaste elementen som en bra kandidatupplevelse bör innehålla.

kommunikation

Kommunikation är en av de viktigaste aspekterna av kandidatupplevelsen. Enligt en undersökning angav 34 % av de som sökt ett jobb att de inte fick något svar inom 60 dagar, och endast 7 % uppgav att de fått besked om att de inte fått jobbet. Säkerställ att ni löpande håller kontakt med kandidaterna och informerar dem om var i ansökningsprocessen de befinner sig och när de kan förvänta sig återkoppling. Idag finns det många verktyg och tekniska lösningar som underlättar kommunikationen och säkerställer att kandidaten hela tiden hålls uppdaterad om status på sin ansökan, vilket bidrar till en positiv kandidatupplevelse.

korrekta arbetsbeskrivningar

Ingenting kan skada kandidatupplevelsen mer än felaktiga och ofullständiga arbetsbeskrivningar. Det tar bara några veckor för dina nyanställda att inse att jobbet inte motsvarar deras förväntningar. Det här felsteget kan skada både förtroendet hos dina nyanställda och ditt arbetsgivarvarumärke, samt öka risken för att medarbetare väljer att sluta. 

enkel ansökningsprocess

Eftersom 6 av 10 sökande aldrig slutför ansökningsprocessen är det viktigt att skapa en sömlös process. Det ska vara enkelt för kandidaterna att skicka in sina ansökningar och all nödvändig dokumentation. Överväg att bara be om grundläggande information under den inledande ansökningsprocessen för att sedan följa upp med ytterligare förfrågningar senare, om det behövs. Denna taktik kan göra det enklare och mindre frustrerande för kandidater att slutföra ansökningsprocessen.   

tydlig tidsram 

En av de mest frustrerande aspekterna av rekryteringsprocessen för kandidaterna är att inte veta vad de kan förvänta sig. Undersökningar visar att 83% av de arbetssökande uppger att arbetsgivare kan förbättra kandidatupplevelsen genom att tillhandahålla tydliga tidsramar för rekryteringsprocessen. Alldeles för många  arbetsgivare lämnar kandidaterna ovetandes om hur ansökningsprocessen ser ut och när de kan vänta sig återkoppling. Att skapa en tydlig tidslinje för din rekryteringsprocess kan hjälpa till att minska en del av den oro som kandidaterna känner. 

positiv anställningsintervju

Ur kandidatens synvinkel kan anställningsintervjun vara den mest stressade delen av rekryteringsprocessen. Beroende på hur du hanterar denna del av processen kan kandidaten gå från en intervju med en positiv eller negativ uppfattning om din organisation. Se intervjun som ett bra tillfälle att lära känna kandidaten bättre och ge kandidaten en bättre förståelse för företagskulturen och rollen. Se även till att dina rekryterande chefer får utbildning och riktlinjer i hur de ska genomföra anställningsintervjuer.

meningsfull återkoppling

Alltför ofta går arbetsgivaren vidare med ett urval av kandidater utan att återkoppla till de som inte gick vidare.  Faktum är att endast 7 % av kandidaterna får ett telefonsamtal från rekryteraren om att de fått avslag på sin ansökan. Detta är ett misstag som kandidaterna märker. Kandidater som inte blir utvalda vill fortfarande känna sig uppskattade och att det inte var slöseri med tid att söka tjänsten. Ett enkelt meddelande till dessa kandidater där du förklarar att de inte fick jobbet men att du kommer att ha dem i åtanke för framtida tjänster eller tips på hur de ska söka andra tjänster kan ge kandidaten en positiv upplevelse.

feedback från kandidater

Missa inte chansen att få feedback från kandidaterna baserat på deras erfarenheter av rekryteringsprocessen. Även om inte alla kandidater kommer att ge feedback bör du ändå skicka ut enkäter om hur de upplevt processen. Denna feedback kan hjälpa dig att avgöra vad du gör bra och var du behöver göra justeringar.  

Illustration av  hand som håller en person

förbättra kandidatupplevelsen med hjälp av randstad

ladda ner vår rekryteringsguide

5 steg för en bättre kandidatupplevelse

Om du är intresserad av att skapa en bättre kandidatupplevelse har vi samlat några exempel och tips att följa.

1. var öppen med negativa aspekter av befattningen

Det kan låta kontraintuitivt för en del rekryterare, men genom att vara öppen med även de mest negativa eller utmanande aspekterna av ett jobb framstår ni som ett transparent och ärligt företag, vilket är attraktivt för kandidater.

Att ge en tydlig och korrekt bild av tjänsten redan i jobbeskrivningen bidrar dessutom till att kandidaterna är välinformerade innan de ansöker, vilket sparar tid både för kandidaten och rekryteraren som inte behöver gå igenom lika många ansökningar. 

2. sätt dig in i kandidatens situation

Istället för att tänka på ditt företag som separerat från kandidaterna som söker sig till er bör ni se dem som potentiella medarbetare. Vid utformandet av er rekryteringsprocess är det viktigt att ni sätter er in i kandidatens situation. Om det var du som sökte ett jobb på ditt företag, hur skulle du vilja att ansökan var strukturerad? Skulle du vilja höra från en rekryterande chef om statusen på din ansökan? Hur skulle din ideala intervjuprocess se ut?

När rekryterande chefer och arbetsgivare funderar över dessa frågor blir det genast lättare att skapa en positiv kandidatupplevelse som ger företaget ett gott rykte.

3. ge feedback

Att ge feedback till de kandidater som inte valdes ut kan vara tidskrävande, men det kan skapa en bättre upplevelse för de sökande som inte gick vidare. Om kandidaten t.ex. saknade den erfarenhet som några av de andra kandidaterna hade, kan du vänligt meddela kandidaten detta. Du kan också uppmuntra dem att ansöka igen när de har fått mer erfarenhet. 

Kvinna och man sitter vid ett bord med kaffe och har en konversation.
Kvinna och man sitter vid ett bord med kaffe och har en konversation.

4. anpassa intervjuprocessen

Intervjutillfället är en viktig del av rekryteringsprocessen – det är där kandidaten får träffa era medarbetare och kan forma sig en tydligare bild och känsla av ditt företag, er kultur och rollen de sökt. Därför är det viktigt att ge ett inkluderande, personligt och professionellt intryck.

För att lyckas med detta måste den som intervjuar ta sig tid att lära känna varje sökande innan de kommer in för ett möte. Förutom att det gör intervjun mer engagerande kan du också ge relevant information och se till att du fattar ett korrekt anställningsbeslut.

Det är också viktigt att lämna tid i slutet av intervjun så att kandidaterna kan ställa frågor om jobbet och ert företag. Detta kan leda till en bättre kandidatupplevelse och ge bättre rekryteringsresultat.

5. Håll kandidaterna uppdaterade

Det kan finnas många olika orsaker till förseningar i rekryteringsprocessen. Om du inte vill riskera att förlora dina bästa kandidater och skada ditt arbetsgivarvarumärke, se till att hålla dem uppdaterade. Det kan hjälpa dem att förstå varför de inte har hört något från er och eventuellt hindra dem att tacka ja till andra jobberbjudanden. Meddela dock inte bara kandidaterna om förseningar, håll dem uppdaterade om både positiv och negativ utveckling och beskriv rekryteringsprocessen och tidslinjen för dem. 

så mäter du kandidatupplevelsen

Att mäta kandidatupplevelsen är avgörande för att du ska kunna förbättra den. Du måste aktivt utvärdera och justera din rekryteringsprocess för att säkerställa att du ger en positiv upplevelse i alla olika steg. Du kan börja med att göra en fullständig utvärdering av din nuvarande kandidatupplevelse och ta del av omdömen online för att få en uppfattning av hur tidigare kandidater upplever din nuvarande rekryteringsprocess.

Ett av de bästa sätten att följa upp kandidatupplevelsen är genom feedback från de sökande. Skicka ut enkäter till dina kandidater vid olika tidpunkter i rekryteringsprocessen. Se till att hålla enkäterna så korta som möjligt, annars riskerar du att få en låg svarsfrekvens. 

Andra mått som du kan använda för att mäta kandidatupplevelsen är hur många ansökningar som fullföljs, hur många erbjudanden som accepteras och hur många medarbetare som stannar kvar hos er.

vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur Randstad kan stötta er med kandidatupplevelsen är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

kontakta oss
författare
Kristin Olofsson
Kristin Olofsson

Kristin Olofsson

senior rekryteringsspecialist

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet