Under en anställningsintervju med en kandidat kommer du att ställa en hel del olika frågor i syfte att få en uppfattning av kandidaten och hens kompetens, tidigare erfarenheter och vad just hen kan bidra med till din verksamhet. Men det finns vissa frågor som du inte ska ställa under anställningsintervjun - några är helt enkelt inte relevanta, medan andra kan ligga till grund för diskriminering. Det menar Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad i Sverige.

otillåtna eller olämpliga intervjufrågor?

Inga intervjufrågor är otillåtna men det innebär inte att alla frågor är lämpliga att ställa under anställningsintervjun.

“Man borde egentligen vända på det: vilka frågor är relevanta att ställa för att säkerställa att intervjun tjänar sitt syfte? Om du rekryterar kan du känna dig trygg i att ställa frågor som hänför sig till väl avvägda och berättigade krav för den specifika tjänsten för bedömning av kandidatens kompetens. Alla andra frågor ska undvikas”, säger Anna.

Anställningsintervjuns syfte är ju att du och din potentiella framtida medarbetare ska få en chans att lära känna varandra och se om ni kan resultera i en bra match. Frågorna som ställs under intervjun ska alltså alla tjäna syftet: att ta reda på kandidatens kompetens i relation till den aktuella tjänsten. Detsamma gäller för kandidaten, att ta reda på kraven för tjänsten och lära känna dig som en möjlig framtida arbetsgivare.

Kvinna och man sitter mitt emot varandra och samtalar.
Kvinna och man sitter mitt emot varandra och samtalar.

diskrimineringsgrunder sällan relevant

“Som huvudregel är diskrimineringsgrunder enligt lag sällan relevant för tjänsten, eftersom dessa inte säger något om en individs kompetens.”

Diskrimineringslagen säger att ingen arbetstagare eller arbetssökande ska missgynnas eller behandlas sämre av arbetsgivare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivare bör därför i möjligaste mån undvika frågor som går att relatera till en eller flera av dessa grunder. Exempel på sådana frågor kan handla om den arbetssökandes ålder, sexualitet, civilstånd och etnisk tillhörighet, för att nämna ett par exempel.

“Frågor om exempelvis graviditet, planer på familjebildning, hur kandidaten ordnar med eventuell hämtning och lämning på dagis, om hen är gift, är sambo, är singel eller har barn hör inte hemma i en arbetsintervju – det säger ingenting om kandidatens kompetens”, fortsätter Anna.

tänk på ditt employer brand

Det är däremot inte olagligt att ställa den här typen av frågor. Men om kandidaten nekas anställning är det upp till dig som arbetsgivare att bevisa att svaret på den typen av fråga inte var en bidragande orsak. Annars riskerar du att vara skyldig till diskriminering vilket kan innebära ett drygt skadestånd. Och framför allt kan ditt varumärke som arbetsgivare ta skada. Även om du håller dig inom lagens ramar säger dina frågor och anledningen till att du ställer dem mycket om ditt employer brand. Är frågorna inte relevanta eller lämpliga kan du riskera att förlora förtroende och uppfattas negativt av en kandidat, och den skadan är ofta svår att reparera.

Om du vill veta mer om hur du optimerar anställningsintervjun har vi tagit fram en guide i ämnet.

författare
Anna Svärdemo Alander
Anna Svärdemo Alander

Anna Svärdemo Alander

chief legal counsel randstad, stockholm

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet