Ett av de viktigaste verktygen för att hitta rätt kandidat till rätt tjänst är rekryteringstester – här berättar våra rekryteringsexperter på Randstad Technologies varför, och hur de går till.

– Som rekryterare gäller det att hela tiden vara nytänkande. På vilka sätt kan vi hitta de bästa kandidaterna och attrahera dem till våra kunder? Man får aldrig fastna i en sanning som ska gälla hela vägen.

En man sitter med sin laptop och genomför rekyteringstest
En man sitter med sin laptop och genomför rekyteringstest

rekryteringstester blir vanligare i rekryteringsprocessen

En metod som kommit att bli allt vanligare i rekryteringssammanhang är att genomföra tester av kandidater. Anledningen är att man vill komma så långt bort från att rekrytera med magkänslan som möjligt, och skapa en bättre grund att stå på.

– Det som slår hårdast i en rekryteringsprocess är arbetsprover, begåvningstester och personlighetstester, i den ordningen.

Genom att använda tester kan man säkerställa att rekryteringsprocessen baseras på kompetens, och komma bort från att riskera att rekrytera likasinnade eller värdera kandidater efter personliga preferenser.

olika rekryteringstester mäter olika egenskaper och förmågor

Arbetsprover kan ta sig formen av att kandidaten får göra ett utvecklingstest och lösa en praktisk uppgift hos det rekryterande företaget.

– Det behöver inte alltid handla om att komma fram till rätt svar. Det vi snarare tittar på är hur den sökande attackerar problemet och resonerar kring det.

En annan typ av test är de som mäter begåvning eller logiskt tänkande. Med hjälp av dem kan rekryteraren utvärdera en persons förmåga att lära sig och sätta sig in i nya uppgifter.

– I Sverige har det varit lite omdiskuterat att mäta begåvning, men det blir allt vanligare. Det är den typ av test som allra bäst visar hur väl en kandidat kommer in klara i själva arbetet, och är därför ett väldigt effektivt verktyg.

personlighetstester kan visa potential och beteende

Att mäta till exempel hur utåtriktad en person är, eller hur väl hen hanterar konflikter och stress, kan tyckas svårt. Samtliga rekryterare på Randstad Technologies är utbildade och certifierade i testmetoderna, dessutom tar de hjälp av externa företag som utformar testerna baserat på den aktuella kravprofilen.

– Genom att kartlägga kandidatens beteende och egenskaper i personlighetstester tittar vi mycket på potentialen. Baserat på hur en person skattar sig själv kan vi se var hen befinner sig i dag, men också hur hen kan komma att utvecklas.

I regel genomförs rekryteringstester innan en eventuell anställningsintervju för att skapa ett bra underlag för samtalet. Personlighetstester gör kandidaten oftast hemma i lugn och ro medan begåvningstester ibland genomförs eller följs upp på plats.

– Allt handlar om hur vi kan underlätta för kandidaterna, men samtidigt validera kunskapen på ett rättvist sätt. Det är utmaningen för oss.

Inom Randstad är mångfald en viktig fråga, därför arbetar vi alltid med kompetensbaserade rekryteringsprocesser och strävar efter att komma så långt bort från magkänslan det går. Det här är en metod för att säkerställa det.

Vill du veta mer om hur du skapar en genomarbetad metod för kompetensbedömning har vi sammanställt en guide med 6 steg för framgångsrik kompetensbedömning.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet