Hackathons, auditions och profilbilder som ersätter CV:n. Här får du 2017 års trender inom rekrytering.

Digitaliseringen bryter fram igenom samhället och påverkar mer eller mindre alla branscher och organisationer. Och rekryteringsbranschen är inget undantag.

I dag kopplar man ofta ihop innovation med digitalisering men för många företag är det viktigaste att vara innovativ på ett sätt som passar just deras verksamhet och behov. Grunden till en kvalitativ och innovativ rekryteringsprocess läggs därför i en gedigen behovsanalys för den rekryterande organisationen.

locka talangerna på rätt sätt – för er verksamhet

Det handlar om att attrahera rätt kompetenser på rätt sätt – och att hitta de bästa kanalerna för det. För långtifrån alla innebär detta digitala satsningar.

Gröna Lund är ett exempel, där får kandidaterna först göra ett test anpassat specifikt efter företagets verksamhet och den typ av profiler de söker. Baserat på hur kandidater svarar på frågor som "Hur gör du när en kund kommer till ditt stånd och ber om det här?" bjuds de sedan in till en audition och får provarbeta.

På andra sidan spektrumet märks framför allt IT-branschen, där mycket av innovationen i rekryteringen är kopplad till digitalisering. Man kan till exempel identifiera talanger genom bland annat programmeringstävlingar och hackathons. Google arbetar på liknande sätt med problemlösning och programmeringsgåtor vid vissa rekryteringar.

Båda exemplen visar hur man på ett relevant sätt har anpassat sin rekryteringsprocess efter just sin egen verksamhet och efter den aktuella talangmarknaden.

kan en profilbild ersätta ett CV?

I och med varje foto vi laddar upp, statusuppdatering vi skriver eller inlägg vi gillar, lämnar vi i dag fler digitala spår än någonsin. Även om det sker utan att vi tänker på det kan allt detta sammantaget ge en tydligare bild av våra personligheter än vad många tror.

Det går att spekulera i hur våra digitala fotavtryck på sikt kan användas även för att hitta och matcha kandidater mot en given kravprofil. Det finns till exempel forskning på hur man med hjälp av bara den profilbild en person väljer att ladda upp på till exempel Facebook, med en viss procents sannolikhet, kan uttyda personlighetsdrag och därigenom skapa sig en bild av hur en person kan agera i vissa situationer. Lägger man sedan till information om vilka sidor, foton eller inlägg hen har gillat blir bilden ännu klarare. 

Det här är inget som är färdigutvecklat och det är inget som vi i dag använder för att matcha personligheter och kompetens. Men många tror att vi i framtiden kommer att kunna matcha kompetens på ett träffsäkert sätt genom det digitala fotavtryck som de flesta av oss lämnar på nätet.

människan mot maskinen

Med det sagt kommer framtidens rekryteringar förmodligen inte att vara så enkla som att mejla en bild och så är jobbet säkrat. Rekryterarens roll kommer att fortsätta vara viktig, frågan är bara hur.

Det mesta vi människor gör i dag går att automatisera, men inom Randstad pratar vi mycket om begreppet tech and touch. Eftersom vi jobbar med människor är det viktigt att fundera på vilka delar av vår process alla parter kan tjäna på att automatisera, och i vilka det är viktigt att behålla den mänskliga interaktionen.

En tydlig trend, i och med att det råder kandidatbrist inom många områden, är vikten för rekryterare att dels identifiera passiva kandidater, dels bygga och vårda relationer till dem har blivit allt större.

så rekryterar du träffsäkert

Nu finns våra bästa tips för träffsäker rekrytering sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den kan du läsa om fem avgörande steg för att du ska lyckas med din rekrytering.