Att skämta som ledare kan vara uppskattat hos personalen. Men det gäller att relationerna redan är goda, annars gör det bara saken värre, visar ny forskning.

En studie från University of Missouri har undersökt förhållandet mellan användandet av humor i ledarskap och hur det påverkar medarbetarna.

– Generellt tror folk att positiv humor, som är inkluderande och samförstående, är ett bra verktyg för ett gott ledarskap. De tror även att negativ humor, som är aggressiv och offensiv är dåligt, säger Christopher Robert, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Men i studien framkom att det inte spelar så stor roll om humorn är av positiv eller negativ karaktär, snarare är det förhållandet mellan chefen och medarbetaren som är avgörande. Har goda relationer tidigare etablerats, förstärks dessa genom användandet av humor, även om den alltså är av negativ karaktär. Och tvärtom kan en dålig relation bli ännu sämre om chefen skojar för mycket.

kommunikation och feedback viktigare än humor

För att bygga goda relationer menar Christopher Robert att det finns andra, mer effektiva metoder än att vara rolig.

– Istället för att använda humor för att skapa relationer bör ledare fokusera på rak och ärlig kommunikation, ett rättvist bemötande och att ge tydlig och användbar feedback till sina anställda. Senare kan humor användas, för att underhålla den goda relationen, säger han.