En grupp går igenom olika stadier i sin utveckling, oavsett vilken typ av grupp det är. Att veta i vilket stadie en grupp befinner sig i är av största vikt då detta i allra högsta grad påverkar lönsamhet och resultat. Forskning har visat att arbetsgrupper av läkare har högre antal överlevande patienter ju längre grupperna kommit i utvecklingen. Oavsett om du arbetar med att rädda liv, eller vill öka lönsamheten och förbättra resultat, är dessa faser viktiga att känna till för att veta hur du ska agera som medarbetare och ledare.

För att en grupp ska kunna bli högpresterande krävs vissa grundläggande förutsättningar. Samtidigt går en grupp igenom olika faser som ställer krav på ett flexibelt och anpassat ledarskap för att kunna ge rätt förutsättningar och stöd. Ett sätt att uppnå detta på är att använda Susan Wheelans modell ”IMDG” med 4 faser som på ett tydligt och konkret sätt hjälper dig att förstå vad gruppen behöver och hur man kan hjälpa gruppen att komma till nästa steg.

1. tillhörighet och trygghet

Här behöver ledaren ge struktur, trygghet, tydliga mål och förväntningar. Du vet att gruppen är i fas 1 när ledaren ställer en fråga och ingen svarar. Medarbetarna är avvaktande, undviker konflikter och har ändlösa diskussioner.

2. opposition och konflikt

Ledarens utmaning är här att inte ta motstånd och attacker personligt samt att handleda och lyfta upp konflikter. Du vet att gruppen är i fas 2 när du känner att du inte vill gå på nästa möte. Medarbetarna ifrågasätter målen, ledaren, lyssnar inte och konkurrerar med varandra.

3. tillit och struktur

I den här fasen är ledarens roll att vara konsultativ och delegerande. Utmaningen är att lyssna och coacha. Du vet att du är i fas 3 när du vill le glatt mot en kollega som tidigare gjorde dig irriterad. Medarbetarna är öppna, visar omtanke och hanterar konflikter på ett bra sätt.

4. arbete och produktivitet

I den fjärde fasen behöver ledaren underlätta, stödja och utveckla. Utmaningen är att stå tillbaka och släppa kontrollen. Du vet att gruppen är i fas 4 när du inte kan tänka dig något bättre än att vara en del av just denna grupp. Medarbetarna är engagerade, effektiva och ser hela tiden till förbättringsmöjligheter.

flera personer sitter runt ett bord på kontoret
flera personer sitter runt ett bord på kontoret

Det tar ungefär tre till fyra månader för ett team att gå igenom de här faserna. Tillkommer nya medlemmar eller nya uppgifter är det vanligt att gruppen går tillbaka till tidigare stadium. Många grupper tenderar att röra sig mellan fas 1-3 och stanna i sin utveckling. Kan ledaren läsa av sitt team och anpassa sitt ledarskap ökar möjligheten för gruppen att nå till sista fasen – där resultaten förbättras.

För fler tips, ladda gärna ner vår kostnadsfria guide nedan.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet