Katarina Bondeson är affärsområdeschef på Randstad Risesmart och arbetar med teamutveckling. Hon vet hur viktigt det är att delegera på rätt sätt. Här är hennes tips.

Att lyckas med att delegera arbete handlar i grund och botten om att skapa en förståelse, genom kommunikation, tydlighet och goda relationer. Någonting man skulle kunna översätta till ett väl fungerande team.

c72da51f7b0d4dcf80ec820fa69319ad.jpg
c72da51f7b0d4dcf80ec820fa69319ad.jpg

sex till åtta månader för att utveckla ett fungerande team

– Har man bra relation till sina medarbetare som chef så skapas en förståelse och medvetenhet om förväntningar åt båda hållen, säger Katarina. Då kan man förstå varför man ibland får en uppgift som upplevs som för enkel eller ostimulerande.

Men att bygga relationer görs knappast över en natt. Generellt sett tar det sex till åtta månader att utveckla ett väl fungerande team men det beror också på förutsättningarna.

– De olika medlemmarnas erfarenheter är väldigt viktiga, säger Katarina. Bara för att man hittar de personer som har absolut bäst kompetenser så ger det inte ett fungerande team per automatik. Om flera däremot tidigare har varit i högpresterande team så är de mer mogna och kan hjälpa de som inte har samma erfarenhet, och på så sätt snabbare bidra till att utveckla ett effektivt team.

identifiera dina medarbetares drivkrafter

– Som chef måste jag veta vad mina medarbetare drivs av, säger Katarina. För att kunna förstå hur uppgiften kommer mottagas, om de kommer att tycka att den är intressant eller uppleva att det bara är en skituppgift som dumpas på dem. Alla har olika drivkrafter och intressen, vad som är givande och stimulerande för en person kan vara motsatsen för en annan. Det handlar om att lära känna sina medarbetare för att förstå vad du kan delegera till vem och på vilket sätt.

sätt upp tydliga mål och roller

För att kunna nå teamets gemensamma mål är det viktigt att tillsammans diskutera vad de är och vem som ansvarar för vad.

– Det kan kännas självklart att sätta upp tydliga mål, säger Katarina. Men det handlar också om att alla behöver vara överens om vad målen innebär och hur gruppen gemensamt ska kunna ta sig dit. Och att skapa en förståelse för vad målet kommer att betyda för individerna i vardagen. Kanske måste jag göra avkall på det en sak för att fokusera mer på det en annan. Ett väl fungerande team, jämfört med ett nytt team, utmärker sig genom att ha ett större fokus på uppgiften än någonting annat.

delegera ansvar, inte uppgifter - och ge feedback!

– Genom att delegera ett ansvar istället för en uppgift skapas ett åtagande. Det är ett sätt att undvika att uppgifter dumpas på medarbetare.

Skapa återkommande rutiner och tydliga ansvarsområden i samband med att mål och roller sätts upp för att minimera antalet uppgifter som dyker upp längs vägen och måste dumpas på någon.

– Och missa aldrig att ge feedback. Det är lätt att säga till någon att så här ska du inte göra, men det är viktigt och mer givande att säga att det här gör du riktigt bra. Det förstärker och tillåter medarbetaren att växa i sin roll.

så bygger du lönsamma team

Nu finns våra bästa tips för hur man bygger lönsamma team sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den får du ta del av 6 viktiga byggstenar för att få rätt grund. 

så skapar du lönsamma team.

ladda ner guiden