I dagens föränderliga omvärld behöver vi alla, medarbetare som arbetsgivare, tänka på hur vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och hantera framtidens utmaningar. Upskilling och reskilling, eller kompetensutveckling och omskolning som det heter på svenska, hjälper medarbetare att anpassa sig till snabba förändringar på arbetsmarknaden och att hänga med i teknikutvecklingen, vilket i sin tur bidrar till ökad produktivitet och minskad personalomsättning. 

lär dig mer om upskilling och reskilling

Ladda ned vår guide om du vill lära dig mer om upskilling och reskilling och hur det kan hjälpa din organisation att säkra rätt kompetens. 

ladda ner guiden

Vi är mitt inne i den fjärde industriella revolutionen och World Economic Forum förutspår att cirka 1 miljard jobb kommer att omformas till följd av ny teknik under det kommande årtiondet. Att framtidssäkra personalstyrkan blir än mer viktig. En satsning på upskilling och reskilling kommer att ge bättre förutsättningar att möta utmaningarna i kompetensbrist och inte bara förlita sig på nyrekrytering. 

vad är upskilling?

Att förbättra varje medarbetares färdigheter och förmåga att ta sig an nya aspekter av sin befintliga roll är en relativt enkel definition av upskilling. Det handlar om att vidareutbilda människor, men inom ramen av befintlig roll.  

Det här låter kanske enkelt, men kompetensutvecklingen måste skräddarsys efter företagets framtida behov, och kräver oftast att man avsätter tid och budgetutrymme. För att lyckas med upskilling av dina medarbetare  måste du ta hänsyn till följande:

 • verksamhetens högst prioriterade områden
 • identifiering av kompetensbrister inom dessa områden
 • mätbara mål 
 • budgetutrymme
 • metoder för att stärka och engagera medarbetarna och inte minst att säkerställa stöd från ledningen

Tänk på att företagets affärsmodell och de nya kompetenserna måste gå ihop. Ledning och chefer måste därför kunna förutsäga var företaget kommer att befinna sig om fem år och vilka av dess framsteg som kommer att kräva kompetensutveckling. Väl genomfört har kompetensutveckling många fördelar för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

upskilling: fördelar för medarbetaren

 • En medarbetare som har den rätta utbildningen känner sig säkrare och trivs bättre i sitt jobb.
 • Medarbetare som känner att företaget satsar på dem och deras anställningsbarhet är mindre stressade och har färre skäl att söka sig vidare till en annan anställning.
 • Medarbetaren får fler möjligheter att avancera inom företaget, vilket är ett mål för 40 % av arbetstagarna enligt 2023 års upplaga av Randstad Workmonitor.

upskilling: fördelar för arbetsgivaren

 • Att investera i medarbetarna skapar en företagskultur som både uppmuntrar medarbetarna att stanna och attraherar nya medarbetare.
 • Genom upskilling kan verksamheten säkra utveckling och ta sig an nya projekt samtidigt som rekryteringskostnaderna minskar.
 • Produktiviteten ökar tack vare utvecklad kompetens och stärkt självförtroende hos medarbetarna 
En man och två kvinnor har ett möte
En man och två kvinnor har ett möte

vad är reskilling?

När en befintlig medarbetare vars jobb har blivit överflödigt får lära sig nya kompetenser är ett utmärkt exempel på reskilling, eller omskolning. I takt med att tekniken och det digitala landskapet förändras blir vissa jobb mindre relevanta medan andra plötsligt blir avgörande. Enligt  World Economic Forums statistik över amerikanska arbetsmarknadstrender har efterfrågan på arbetskraft inom t ex följande yrken minskat under det gångna decenniet: 

 • Datoroperatörer
 • Administrativa assistenter
 • Arkivassistenter
 • Växeltelefonister
 • Telefonförsäljare

Motsatsen gäller kvalificerad arbetskraft inom följande tekniker och områden, som på bred front kommer göra sitt intåg på företagen under perioden fram till 2025:

 • Molnteknik
 • Big data-analys
 • Sakernas internet och smarta enheter
 • Kryptering och cybersäkerhet
 • Artificiell intelligens

För vissa verksamheter är det, på grund av brist på kvalificerad arbetskraft, en utmaning att rekrytera medarbetare med tillräcklig kompetens och kapacitet inom dessa områden.

Ett sätt att kringgå problemet är att satsa på reskilling. Har du medarbetare på företaget som är duktiga, men vars expertisområden håller på att bli irrelevanta? Det finns alternativ till att låta deras kompetens bli föråldrad och sedan nyanställa eller ännu bättre omskola medarbetarna och låta företaget dra nytta av deras förmågor inom nya områden.

En strategi för reskilling säkerställer också att medarbetare med potential stannar kvar i företaget. Det är HR-avdelningens och chefernas delade ansvar att identifiera de medarbetare som företaget bör omskola.

reskilling: fördelar för medarbetaren   

 • Stressen minskar när medarbetarna inte behöver oroa sig för att bli övertaliga och förlora jobbet.
 • Jobbet blir mindre tråkigt och väcker nytt engagemang hos individen.
 • När nya möjligheter erbjuds inom företaget för det med sig ett större självförtroende och ibland även högre lön.

reskilling: fördelar för arbetsgivaren  

 • Kompetenshanteringen förbättras, då företaget behåller duktiga medarbetare och attraherar kvalificerade kandidater.
 • Du får en kandidatpool med större potential tack vare en dynamisk HR-miljö.
 • I de flesta fall leder reskilling till besparingar, eftersom företaget slipper ersätta en etablerad medarbetare samt sparar tid och pengar i nyrekrytering. 
Två kollegor sitter på en lunchrestaurang och diskuterar över ett lunchmöte.
Två kollegor sitter på en lunchrestaurang och diskuterar över ett lunchmöte.

upskill vs. reskill

Som du kan utläsa av definitionerna av upskill och reskill ligger skillnaden mellan termerna i huruvida det aktuella jobbet förändras eller försvinner helt. Det är t.ex. skillnad mellan en medarbetare som behöver uppgradera sina digitala färdigheter för att använda programvaran mer effektivt i sitt dagliga arbete och en medarbetare som behöver lära sig ett helt nytt jobb och de färdigheter det kräver.

För att lära dig mer om reskilling och upskilling och hur det kan hjälpa din organisation att nå framgång, kan du ta del av vår rapport som presenterar den senaste statistiken och forskningen på området.

exempel på upskilling och reskilling  

Idag finns det många företag som har kommit långt med sina satsningar inom kompetensutveckling och omskolning. Och trots att ingen affärsmodell är den andra lik, finns det några gemensamma nämnare för att lyckas.

 • En grundförutsättning är att medarbetarna måste få tillgång till de verktyg som behövs för att lyckas med satsningen, oavsett om det rör sig om upskilling eller reskilling.
 • Det måste finnas en öppen kommunikation mellan ledning och medarbetare för att undvika oro som medarbetarna ofta kan uppleva vid påtvingade förändringar.
 • I slutänden måste medarbetarna, om utbildningssatsningen ska lyckas, kunna utföra sina nya uppgifter med självförtroende och inte känna att processen och kompetensutvecklingen har ökat deras arbetsbörda.

Volkswagen Group

Det tyska företaget deltog i en 18-månaders studie där syftet var att bedöma hur kommande förändringar inom fordonsindustrin kommer att påverka sysselsättningsgraden. Elektrifieringen av fordonsflottan till 2030 förutspås leda till färre arbetstillfällen inom vissa sektorer, medan företaget väntar sig att andra delar av produktionen ska växa.

Volkswagen avsätter resurser för kompetensutveckling och omskolning av medarbetare för att rädda arbetstillfällen och skapa kostnadseffektiva produktionsmetoder för ny teknik. Ett sådant område är tillverkning av battericeller som kan komma att ersätta vissa delar av den nuvarande produktionen och som ger nya möjligheter (omskolning) för medarbetare inom både forskning och utveckling och montering. Dessutom kommer det att krävas digital kompetensutveckling när företaget nu går mot en datorcentrerad lagringsprocess.

Nestlé

En av anledningarna till att Nestlé ligger kvar bland bolagen på Fortune Global 500-listan är att företaget stödjer sina anställdas kompetensutveckling. Nestlé erbjuder medarbetarna utbildning och mentorskap genom både interna och externa kurser. Som ett resultat av covid-19 har utbildningskatalogen nu digitaliserats och gjorts virtuellt tillgänglig.

Reskilling 4 Employment är en tankesmedja där ledare för ett tvärsnitt av europeiska industri- och teknikföretag diskuterar hur de kan främja upskilling och reskilling för att möta efterfrågan från dagens arbetsgivare.

 • Programmet Nestlé Needs YOUth stödjer unga genom utbildning, lärlingsplatser, praktik och tillgång till kunskap. 

Företaget satsar också på VR-utbildning, så att säkerhetskunskaper och scenariobaserade moment kan nå alla medarbetare, oavsett geografisk plats eller nivå av läskunnighet.

AXA

AXA-gruppen, ledande inom försäkringar och tillgångsförvaltning, vill slå ett slag för ökat miljöansvar. AXA:s utmaning är att utbilda medarbetarna så att de förstår, främjar och själva förkroppsligar en klimatmedveten livsstil. Genom företagets ESG and Climate Academy utbildas medarbetarna i att fatta investeringsbeslut som får positiva effekter för miljö, samhälle och samhällsstyrning.

AXA-medarbetarna förmedlar utbildningen de fått vidare till sina kunder, vilket ytterligare bidrar till företagets mål att investera för framtiden. Genom att utbilda personalen i klimatmedvetenhet säkerställer företaget dessutom att de fortsätter närma sig målet om fler gröna investeringar.

Vill du veta mer? Ta en titt på vår rapport där vi lyfter fram den senaste statistiken och forskningen på området. Rapporten visar på varför företag bör satsa på upskilling och reskilling och hur det kan bidra till din organisations framgång.

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 13 december 2021. 

författare
Gabriella Nilsson
Gabriella Nilsson

gabriella nilsson

director randstad risesmart

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet