Genom att samarbeta med ett bemanningsföretag kan ditt företag förbättra sina rekryteringsresultat, öka medarbetarnas engagemang och minska personalomsättningen. Det är dock viktigt att tänka på att det finns skillnader mellan olika bemanningsföretag. För att underlätta för ditt företag att ta reda på mer om Randstad Inhouse Services och vad som får oss att sticka ut bland konkurrenterna har vi sammanställt en lista över de vanligaste frågorna om våra inhouse-tjänster.

vad innebär det att tjänsterna tillhandahålls på plats?

Våra inhouse-tjänster, som är idealiska för arbetsgivare med en relativt stor personalstyrka (50 + konsulter), fungerar enligt VOP-modellen, där VOP står för ”Vendor on Premise”, d.v.s. leverantör på plats. Med Randstad som partner får du alltså tillgång till ett eget team som arbetar på plats i dina lokaler, antingen på kontoret eller på fabriksgolvet. Vårt team är alltså inte ett telefonsamtal bort; de är bokstavligen på plats hos dig för att tillhandahålla tjänsterna direkt.

Inhouse-teamet kan hjälpa till med en rad olika uppgifter i det dagliga arbetet, så som personalkommunikation, introduktioner, utbildning och skiftplanering. Framförallt är ditt team alltid tillgängligt och redo att hjälpa till i olika situationer, t.ex. när du snabbt behöver bemanna ett skift till följd av oväntad frånvaro.

Vi är väl medvetna om att varje företag har olika behov, visioner och mål när det gäller rekrytering och personalhantering. Vår modell är utformad så att du kan välja fritt vilka uppgifter och ansvarsområden du vill överlåta till vårt team och vilka du föredrar att fortsätta sköta själv.

Oavsett vilka typer av tjänster ditt företag behöver kan våra helhetslösningar hjälpa er att lyckas bättre på HR-området och spara pengar.

Två män som arbetar på ett lager har ett samtal.
Två män som arbetar på ett lager har ett samtal.

vilka tjänster inom tillverkning kan vi bemanna?

Randstad har hjälpt tillverkningsföretag att tillsätta lediga tjänster i decennier. På grundval av denna expertis och med hjälp av avancerad HR-teknik och innovativa rekryteringsstrategier kan vi rekrytera kvalificerade kandidater till tjänster på alla nivåer i företaget.

Här är en titt på några av de jobb som vi för närvarande hjälper tillverkningsföretag världen över att rekrytera till.

arbetare

 • plockare/packare
 • lastare
 • arbetare vid monteringsband
 • lagerarbetare
 • materialhanterare
 • maskinoperatörer

kvalificerade arbetare

 • truckförare med truckkort
 • maskinmekaniker
 • svetsare
 • CAD-designers
 • elektriker

  kontorschefer

tjänstemannaroller

 • anläggningschefer
 • efterlevnadsspecialister
 • IT-tekniker
 • tillverkningsingenjörer
 • kostnadsbedömare
 • tillverkningschefer

Det här är bara ett litet urval av alla de roller vi rekryterar till varje år. Kontakta Randstad direkt för mer information om våra rekryteringslösningar och hur vi kan hjälpa ditt företag att rekrytera de specifika kompetenser du behöver.

Vill du veta hur vi hjälpt vår kund att implementera en modell för långsiktig användning av tillfällig personal och vad resultaten blev? Ladda ner vårt case för att få ytterligare inblick i hur ett samarbete med Randstad Inhouse Services kan se ut. 

på vilket sätt särskiljer sig randstad inhouse services?

Med Randstad Inhouse Services gör vi mer än att vara närvarande ute hos kundföretaget. Vi erbjuder fullständiga inhouse-tjänster, vilket innebär att vår personal arbetar sida vid sida med din personal för att hantera och lösa situationer och problem allteftersom de uppstår. Det är inte det enda som får Randstad Inhouse Services att sticka ut i konkurrensen. Här är några fler exempel:

100-procentig bemanning av skiften

Vi känner till de fluktuerande produktionskrav som arbetsgivare i tillverkningsindustrin ställs inför. För att hjälpa våra kunder att uppfylla dessa krav har vi specialiserat oss på att hitta rätt kompetens i rätt tid. Med våra innovativa bemanningslösningar kan ett tillverkningsföretag utöka sin personalstyrka vid produktionstoppar och skära ned igen när produktionskraven är lägre.

avancerad bemanningsplanering

Med vår strategi för bemanningsplanering har du som kund möjlighet att själv bestämma hur mycket hjälp du vill ha. Du kan antingen själv göra personalplaneringen och beställa skift från Randstad eller informera oss om ditt resursbehov och låta oss sköta planeringen åt dig. Oavsett metod analyserar vi tillsättningen hos er och jobbar med ständiga förbättringar för att hela tiden vara proaktiva i kapacitet.

skräddarsydda lösningar

Vi har varit i branschen tillräckligt länge för att veta att inget företag är det andra likt. Just därför erbjuder vi endast skräddarsydda rekryterings- och personalhanteringslösningar. Vårt team tar sig alltid tid att skapa sig en fullständig bild av ditt företag och dess processer, visioner, mål och rekryteringsutmaningar. På basis av denna information utformar vi en detaljerad strategi som skräddarsys efter företagets unika behov.

besparingar och kontinuerliga förbättringar

Vi på Randstad har som huvudfokus att hjälpa ditt företag att spara både tid och pengar genom kostnadsbesparande strategier och förbättrade affärsprocesser. Ditt Inhouse Services-team får stöd av Lean-utbildad personal som hela tiden följer och analyserar dina affärsprocesser och hjälper teamet att åstadkomma effektiviseringar och besparingar. Med tiden kan Randstad Inhouse Services hjälpa arbetsgivare att spara 2–3 % av de totala personalkostnaderna.

Kvinna med vesir tittar bort.
Kvinna med vesir tittar bort.

hur mäter vi resultat och hur definierar vi framgång?

Vi mäter framgång på dina villkor. Det innebär att vi anpassar våra tjänster så att de överensstämmer med ditt företags vision och målsättningar. Det är trots allt du som är den främsta experten på ditt företag. Till skillnad från vissa av våra konkurrenter som går in i samarbeten med egna, färdiga målsättningar strävar Randstads team efter ett nära partnerskap med kunderna. Vi tar oss tid att undersöka dina affärsprocesser, identifiera smärtpunkter och skapa oss en tydlig förståelse av hur framgång ser ut för ditt företag.

På grundval av denna information utvecklar vi sedan rekryteringsstrategier och bemanningslösningar som är skräddarsydda efter ditt företags unika behov. Genom att erbjuda skräddarsydda tjänster hjälper vi dig att förbättra företagets rekryteringsresultat och HR-processer.

Vi är också övertygade om värdet av öppenhet och regelbunden rapportering. Randstad använder kontinuerlig, KPI-baserad rapportering för de mest avgörande nyckeltalen såsom personalomsättning, tillsättningsgrad och närvarotal. Den täta rapporteringen håller dig uppdaterad om vad som uppnås genom våra tjänster och hur resultaten överensstämmer med företagets övergripande mål för vår gemensamma insats på rekryteringsområdet.

hur hittar vi kvalificerade talanger?

Mottot för Randstads rekryteringsstrategier är ”human forward”. Det innebär att vi kombinerar den senaste tekniken med våra mänskliga insikter för att hjälpa ditt företag att hitta de talanger ni behöver. Vi har ett mycket stort nätverk av högt kvalificerade kandidater. När vi har träffat dig och skapat oss en djupare förståelse av ditt företags unika behov går vi igenom vårt nätverk för att hitta kandidater som skulle kunna passa väl in på din arbetsplats.

Hittar vi ingen lämplig kandidat i vår databas använder vi våra kunskaper om arbetsmarknaden i kombination med olika rekryteringsverktyg för att fastställa vilka marknadsföringskanaler som är lämpligast att annonsera i. Vidare kan vi, via Randstads webbplats och vårt dotterbolag Monster, en av de största jobbportalerna på marknaden, erbjuda väl synliga kanaler för annonsering och kontakt med kandidater.

vad kostar tjänsterna?

Eftersom vi tar fram en skräddarsydd plan för varje kunds unika behov är det svårt att säga exakt hur mycket våra tjänster kostar. Vi prioriterar dock öppenhet, även när det gäller prissättningen. När du träffar en företrädare för vårt team för ett samtal om de specifika tjänster ditt företag behöver kan vi också ge dig en detaljerad kostnadsuppskattning.

Det är tre faktorer som till stor del avgör hur stora kostnaderna blir:

 1. Arbetskraftskostnader. Arbetskraftskostnaderna avgörs dels av hur många konsulter som behövs, dels av ersättningsnivåerna.
 2. Direkta tjänster. Dessa kostnader beror på vilka specifika typer av tjänster ditt företag behöver, inom t.ex. rekrytering, introduktion, utbildning och strategisk personalplanering. Eftersom tjänsterna helt hållet anpassas till respektive kund varierar också kostnaden.
 3. Kostnadsbesparingar. Med innovativa rekryteringsstrategier, avancerad HR-teknik och heltäckande bemanningslösningar har vi hjälpt många företag att spara pengar på flera olika områden, t.ex. genom minskad personalomsättning, högre produktivitet och färre övertidstimmar.

hur förhåller vi oss till medarbetarengagemang och medarbetarretention?

Våra egna undersökningar visar att ett större engagemang hos medarbetarna minskar personalomsättningen. Det är en av många anledningar till att medarbetarengagemang har högsta prioritet för oss. Det är faktiskt delvis därför som vi tilldelar varje kund en egen konsult som arbetar på plats i företaget.

Vårt utplacerade team sitter inte på kontoret och väntar på att medarbetarna ska komma till dem. Istället är de ofta ute på fabriksgolvet, interagerar med personalen och svarar på eventuella frågor från dem. Vårt team på plats bygger också upp en relation till medarbetarna genom att ge återkoppling, granska medarbetarnas prestationer, hantera problem på arbetsplatsen och tillhandahålla utbildning.

Teamet kan dessutom också sköta hela introduktionsprocessen för nya medarbetare, och se till att engagemanget väcks redan första dagen på jobbet.

Jag samarbetar redan med andra bemanningsföretag. Varför ska jag lägga alla ägg i samma korg?

Uttrycket ”ju fler, desto bättre” stämmer inte alltid i rekryteringssammanhang. Faktum är att det kan leda till förvirring, extra kostnader och minskad effektivitet när alltför många personer sköter olika delar av en och samma process.

På Randstad erbjuder vi heltäckande lösningar för rekrytering och personalhantering som ett sätt att eliminera sådan förvirring och hjälpa våra kunder till smidigare processer och högre effektivitet. Vår uppfattning är att det ger bättre resultat och utfall när ett och samma team sköter rekryterings- och/eller personalhanteringsprocesserna i sin helhet.

En av de största fördelarna med att samarbeta med oss är att du bara behöver kommunicera med ett bemanningsföretag, istället för att försöka samordna insatser från fler olika leverantörer. När du samarbetar med Randstad har du ditt team, som dagligen arbetar på ditt företag, som huvudsakliga kontaktpersoner. Att tjänsterna på detta sätt levereras på plats ger en extra bekvämlighet och effektivitet som vi är ensamma om att kunna erbjuda.

När vårt team arbetar på plats hos dig, sida vid sida med din personal får de dessutom en direkt inblick som ger Randstad förutsättningar att rekrytera även till de mest svårtillsatta tjänsterna.

Vill du få ytterligare insyn i hur vårt inhouse-team jobbar och hur ett samarbete med oss kan se ut får du gärna ladda ner vårt case. I detta beskriver vi hur vi hjälpte en global väsktillverkare att bygga upp en modell för en långsiktig användning av tillfällig personal, och uppnådde resultat som minskad personalomsättning, mindre övertid och bättre orderuppfyllelse, utan att företagskulturen skadades.

författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet