Om du överväger att öka din användning av tillfällig arbetskraft och funderar på hur det skulle passa just er verksamhet är det värt tänka igenom några av de viktigaste för- och nackdelarna med tillfälliga medarbetare.

Flexibilitet som koncept har aldrig tidigare varit så viktigt i arbetslivet som det är idag. Företagen börjar inse hur mycket de har att vinna på att göra flexibel bemanning och tillfälliga medarbetare till en del av sina HR-strategier. Bland fördelarna kan allt från kostnadseffektivitet till snabbare tillgång till specialistkompetens nämnas.

Arbetstagarna å sin sida upptäcker i allt större utsträckning de yrkesmässiga, ekonomiska och livsstilsmässiga fördelarna med frilansande, uppdrag och gig-baserat arbete. Det finns gott om studier och statistik som visar på dessa trender och på hur den flexibla delen av arbetskraften växer. 

Nedan följer några för- och nackdelar med tillfällig arbetskraft.

fördel: tillgång till specialistkompetens

En av de största rekryteringsutmaningarna för många moderna företag är att identifiera och få tillgång till den kompetens man behöver. Tre fjärdedelar (75 %) av de som arbetar inom HR har svårt att rekrytera och uppger att det är brist på rätt kompetens bland kandidaterna enligt Society for Human Resource Management.

Kompetensbristen är särskilt akut inom vissa nyckelsektorer, t.ex. segment inom konstruktion och teknik. Arbetslösheten har visserligen stigit och antalet arbetssökande ökat i kölvattnet efter covid-19-krisen, men företagen kommer även framöver att ha svårt att hitta kompetens inom specifika specialistområden.

Forskning från EU har visat att den kompetens som arbetskraften idag besitter inte motsvarar vad som krävs för att medarbetarna ska ”utföra sitt arbete på högsta möjliga produktivitetsnivå”.

En växande skara frilansare och tillfälliga medarbetare står redo på marknaden för tillfällig arbetskraft. De kan hjälpa ditt företag få tillgång till kompetens och erfarenhet som är svåra att hitta genom traditionell rekrytering.

nackdel: risk för bristande engagemang

Flexibel personal är onekligen en värdefull källa till kompetens, men de tillhör inte permanent din organisation. Det är därför förståeligt om du hyser vissa farhågor gällande deras övergripande engagemang för er verksamhet och det ni försöker uppnå.

Förstår de tillfälliga medarbetarna organisationens långsiktiga vision? Hur angelägna är de om att hjälpa er nå dit? Det är legitima frågor att ställa sig.

Om viktiga intressenter i ditt företag är bekymrade över detta finns det åtgärder du kan vidta för att minimera riskerna med flexibel bemanning.

Det är till exempel viktigt att undvika de vanligaste misstagen när tillfälliga medarbetare introduceras på arbetsplatsen. Om det blir rätt i detta skede är det mer troligt att resultaten blir positiva i längden.

Ett annat effektivt sätt att engagera tillfälliga medarbetare är att försöka bygga varaktiga relationer, eventuellt med fokus på permanent anställning i framtiden, om det är intressant för båda parter.

Leende man och kvinna sitter bredvid varandra på ett kontor
Leende man och kvinna sitter bredvid varandra på ett kontor

fördel: kostnadseffektivitet

Maximal kostnadseffektivitet inom området för humankapital kommer alltid att vara en högt prioriterad målsättning för de flesta HR-avdelningar, och att vända sig till marknaden för flexibel arbetskraft vid akuta kompetensbehov är ett bra sätt att uppnå detta.

Det är välkänt att det innebär ett betydande ekonomiskt åtagande att tillsvidareanställa en medarbetare, med kostnader för rekrytering, introduktion, utbildning, lön och förmåner. Men ett företag förlorar också pengar och produktivitet när en tjänst står otillsatt.

Genom att ta in tillfällig arbetskraft kan du utnyttja HR-budgeten optimalt, eftersom du bara betalar för de kompetenser och tjänster du behöver, när du behöver dem.

Detta kan vara särskilt viktigt om du har stora behov på kort sikt, t.ex. när det krävs specialistkompetens för att slutföra ett engångsprojekt eller extra personal för att klara en topp i efterfrågan.

Enligt en rapport från North Highland och Economist Intelligence Unit är kostnadsbesparingar det vanligaste skälet till att organisationer använder tillfällig arbetskraft.

För många av de företag som nu återgår till normal verksamhet och behöver fylla de kompetensluckor som uppstått till följd av covid-19-pandemin kan den kostnadseffektivitet som uppnås med hjälp av tillfällig arbetskraft vara en del av lösningen.

nackdel: sämre kontroll

Tillfälliga anställningar är ett bra sätt att snabbt få tillgång till kompetens och samtidigt hålla kostnaderna för humankapital under kontroll. Vissa HR-chefer kan dock känna oro över det faktum att deras kontroll över arbetsstyrkan minskar när de använder tillfällig personal.

Vid traditionell rekrytering och introduktion av permanent personal finns det tid att föra samtal och bygga relationer till medarbetarna. Genom att arbeta med de nyanställda kan du se till att de känner till företagets arbetssätt och vad som förväntas av dem.

Och visst ser introduktionen lite annorlunda ut när det gäller tillfälliga medarbetare, men det måste inte innebära att du ger upp all kontroll. Det är viktigt att se till att alla tillfälligt anställda och uppdragstagare du anlitar passar väl in i er företagskultur och era arbetsmetoder. Ett sätt att göra det är att titta på hur kandidaterna tidigare har presterat för organisationer som liknar din. Här kan verktyg för referenskontroll som Relevate referens underlätta.

Du kan också minimera riskerna genom att samarbeta med en erfaren bemanningspartner med djupa kunskaper om din bransch och lokala arbetsmarknad.

fördel: följa med sin tid

Både människors och företags arbetssätt förändras världen över. Om du vill hålla jämna steg med de snabbt växlande trenderna inom kompetensförsörjning och med arbetstagarnas förväntningar måste du kunna ta till dig nya sätt att hitta och rekrytera medarbetare.

Forskning har också visat följande:

Företag som inte utvecklas och hänger med i dessa trender riskerar att hamna på efterkälken.

Randstad har sammanställt en rapport med statistik som illustrerar hur viktig den tillfälliga arbetskraften blivit, med reflektioner och resultat från en rad olika källor.

författare
Jennie Strömqvist
Jennie Strömqvist

Jennie Strömqvist

director randstad care & randstad future talent trainee program

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet