Det nya normalläge som företagen nu befinner sig i har skapat unika utmaningar på HR-sidan, särskilt inom livsmedelstillverkningen med tillhörande leveranskedjor.

En av de branscher där pandemin fått störst konsekvenser av covid-19-pandemin är livsmedelsindustrin. Inom denna bransch och dess leveranskedjor står man nu inför en rad unika utmaningar som kommer att kräva särskilda, effektiva lösningar om organisationerna ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

En undersökning från Food Industry Executive visade följande:

  • Covid-19 har förvärrat redan befintliga problem i branschen, särskilt när det gäller medarbetarnas säkerhet och produktivitet.
  • Nästan tre fjärdedelar (72,5 %) av företagen inom bearbetning och förpackning av livsmedel uppgav att de ändrat sin affärsstrategi eller sin verksamhet som en reaktion på pandemin.
  • Över hälften (54 %) av respondenterna trodde att livsmedelsindustrin skulle gå stärkt ur krisen.

Om företagen ska lyckas med ambitionen att komma ur det nuvarande läget i en bättre position än de hade före krisen måste de vara redo att tackla ett antal helt nya HR-utmaningar.

medarbetarnas säkerhet

Eftersom covid-19-pandemin främst är en hälsokris måste arbetsgivarna ta ansvar för personalens säkerhet och se till att ingen medarbetare riskerar att smittas.

Världen över har fysisk distansering varit en central del i ansträngningarna att stoppa virusets spridning, och denna åtgärd måste nu prioriteras av arbetsgivarna. Men det är inte det enklaste för livsmedelsföretag vars traditionella arbetssätt innebär att människor jobbar nära varandra längs produktionslinjer.

Personlig skyddsutrustning och skyddsskärmar kommer att bli en allt vanligare syn i tillverkningsmiljöerna när företagen försöker hitta sätt att stoppa virusspridningen och samtidigt låta medarbetarna komma in till jobbet och fortsätta med sina arbetsuppgifter.

Organisationerna kommer också att vända sig till varandra för att utbyta bästa praxis och diskutera eventuella framgångar eller bakslag de upplevt vid återgången till arbetet under den pågående pandemin. En trend mot ökad öppenhet mellan olika livsmedelstillverkare är en av de mest positiva konsekvenserna av det rådande läget.

För företag som upplever att mycket är oklart och osäkert när det gäller att anpassa sig till denna nya miljö har Randstad, i samarbete med andra ledande aktörer i HR-branschen, tagit fram en rad resurser om att återgå till arbetsplatsen på ett säkert sätt i det nya normalläget.

behålla konkurrenskraften

Medarbetarnas hälsa och säkerhet bör vara högsta prioritet för arbetsgivarna när arbetet återupptas, men företagen kommer också att fokusera på att hitta sätt att säkerställa att de även i framtiden har en produktiv, stabil personalstyrka, så att de kan bevara sin konkurrenskraft.

I en sektor som livsmedelstillverkning är faktorer som pris och att leverera i tid avgörande för ett företags framgång. Under covid-19-pandemin har det varit särskilt viktigt med punktliga leveranser, eftersom detaljhandlarna har behövt förhålla sig till plötsliga ökningar och svängningar i konsumenternas efterfrågan, särskilt på varor som fryst mat.

En undersökning från Credit Suisse visade att försäljningen av förpackade livsmedel ökade med uppskattningsvis 15–30 % mellan mars och maj, eftersom människors kosthållning ändrades så drastiskt. Försäljningen av frysta livsmedel ökade med 79 % under veckan fram till den 15 mars.

quote icon

Vi förväntar oss en fortsatt förhöjd livsmedelskonsumtion under de kommande 12 månaderna, till följd av att konsumenterna fortsätter välja att äta hemma för att spara pengar, precis som de gjort under de senaste tre lågkonjunkturerna 1990, 2001 och 2008.

Robert Moskow
Forskningsanalytiker vid Credit Suisse

Många företag reagerar på denna instabila miljö genom att ompröva sina HR-strategier. Mål som att hitta rätt balans mellan permanent och flexibel personal i arbetsstyrkan har blivit viktigare än någonsin när det gäller att väga kostnadsaspekten mot behovet att kunna erbjuda pålitliga tjänster utan avbrott.

Detta är två exempel på några av de centrala HR-utmaningar som företag inom livsmedelstillverkning troligen kommer ställas inför när covid-19-pandemin fortsätter att förändra arbetsmarknaden.

Randstad har tagit fram en guide som listar dessa och andra utmaningar och som ger ytterligare vägledning i hur livsmedelsföretag kan navigera i det nya normalläge som vi befinner oss i.

författare

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet