– För att kunna attrahera medarbetare måste organisationer våga synas och ha tydliga värderingar. Nyckeln till succé är ett bra ledarskap, säger Helene Hasselskog, VD Antenn Consulting. Här delar hon med sig av sina tre framgångsnycklar för flexibel kompetensförsörjning.

Framgångsnyckel ett är att tydliggöra arbetsgivarvarumärket.
– Tänk över vilken arbetsgivare ni vill vara. Svara på frågorna: vad ni står för och vilken kompetens samt vilka personligheter ni vill attrahera och behålla. Medarbetare ska känna stolthet och kunna göra ett riktigt bra jobb. Därför behöver du visa dem vilken organisation ni är. Ingen minns en lagom organisation i mellanmjölkens land. Våga stick ut, utmana och välja bort.

Framgångsfaktor två är att säkerställa ett värderingsstyrt och sunt ledarskap.
– Man måste kunna säkerställa ett gott ledarskap. De flesta byter jobb för att de har en dålig chef. Och den nya generationens medarbetare har ännu högre krav på ledarskapet. Skillnaden mellan ett väl fungerande ledarskap och ett icke-fungerande är ofta skillnaden mellan framgång och fiasko, säger Helene Hasselskog.

– För att nå framgång är det viktigt att mäta och utveckla ledarskapet regelbundet och våga avveckla de som inte presterar och/eller beter sig i enlighet med organisationens värderingar. Du har inte råd att ha dåliga chefer. De mest kompetenta medarbetarna håller sig långt ifrån organisationer med ett dåligt ledarskap och de som är där går därifrån så fort de får chansen. I en värld med stor brist på kompetenta medarbetare har vi inte råd med det.

Framgångsfaktor tre är att vidga normen.
– Om vi fortsätter göra som vi alltid har gjort kan vi vara ganska säkra på att vi får det resultat som vi alltid har fått. Vi behöver tänka nytt när det gäller vilka vi rekryterar, vilka kanaler vi går i, hur vi belönar, leder och organiserar oss. Många av oss är organiserade som i militären med linje och stab – som om det vore ett krig som skulle bekämpas, säger Helene Hasselskog.

– Vi kan inte längre bara effektivisera våra organisationer och jaga kostnader. Den som kommer vinna i framtiden är den som funderar över vad som händer när kompetenser blandas. Och även funderar på hur vi t ex kan ta tillvara all den kompetens som våra nyanlända med internationella erfarenheter har. Där kan vi sannolikt få hjälp med att tänka i helt nya banor också. Så låt oss tänka utanför boxen och vidga våra normer!

ska du rekrytera?

Nu finns våra bästa tips för träffsäker rekrytering sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den kan du läsa om fem avgörande steg för att du ska lyckas med din rekrytering.

ladda ner guiden