Att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång. Men att lyckas kan vara lättare sagt än gjort. Med rätt insikter om vad arbetstagare värdesätter och efterfrågar hos en arbetsgivare, i kombination med en genomtänkt employer branding-strategi, kan du öka dina chanser att vinna kampen om kompetensen.

vad är employer branding?

Ditt företags employer brand är ditt varumärke som arbetsgivare och innefattar hur du uppfattas av allmänheten, och närmare bestämt dina tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare. Att ha ett starkt employer brand kan hjälpa dig som arbetsgivare att attrahera rätt talanger, och vara det föredragna valet framför ett annat företag med ett i övrigt likvärdig erbjudande. Och att vara det främsta alternativet är avgörande på dagens arbetsmarknad som präglas av en allt mer påtaglig kompetensbrist och en intensifierad konkurrens om talangerna:

  • I en ny undersökning uppger tre fjärdedelar av de som arbetar inom HR att det är brist på rätt kompetens bland kandidaterna och att de har svårt att rekrytera.
  • Mer än hälften av företagen i en annan undersökning svarar att minst hälften av deras personalstyrka skulle behöva förändra sin kompetens och kapacitet under de kommande tre åren, för att möta verksamhetens behov.

därför behöver du arbeta med företagets employer brand

Redan idag har företag svårt att hitta kandidater med rätt kompetens för att tillsätta sina lediga tjänster, och det kommer att bli allt svårare. En ny rapport indikerar att över 85 miljoner tjänster kan komma att stå otillsatta 2030, på grund av att det saknas kandidater med tillräcklig kompetens. Det kan orsaka företagen kostnader på 8,5 biljoner dollar i uteblivna intäkter.

quote icon

över 85 miljoner tjänster kan komma att stå otillsatta 2030 grund av att det saknas kandidater med tillräcklig kompetens.

Samtidigt som det är en utmaning att hitta och attrahera rätt kompetens, blir det också en allt mer påtaglig utmaning för företagen att behålla sina befintliga medarbetare som de ständigt riskerar att förlora till ett annat företag. Att ersätta en medarbetare som väljer att sluta kan inte bara bli en svår uppgift, utan också en kostsam sådan. Att ersätta en anställd kan kosta upp till två gånger den anställdes årslön.

Därtill går det inte heller att blunda för det faktum att vi står inför ett helt nytt läge, på en arbetsmarknad där arbetstagarna har helt nya förväntningar och krav efter de omställningar som covid-19-pandemin medförde. Ett sådant exempel är möjligheten till att arbeta på distans. I en Sifo-undersökning Randstad lät göra i början av 2022 svarar 46 % av respondenterna att de tycker att det är viktigt att företag fortsätter att erbjuda den här möjligheten även i framtiden. Närmare en av fyra (24 %) svarar till och med att de skulle tacka nej till ett jobb där distansarbete inte är möjligt.

Att uppfattas som attraktiv bland nuvarande och potentiella medarbetare är alltså avgörande för att säkra din tillgång till rätt kompetens, och i längden din lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden. Men hur gör du egentligen det?

En god början är att ha tillgång till de senaste insikterna om vad talangerna du vill attrahera värdesätter och vill ha. Först då kan du ta ditt employer branding-arbete till nästa nivå och forma ett konkurrenskraftigt erbjudande för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

För att hjälpa dig har vi, baserat på världens största oberoende employer branding-undersökning, sammanställt de fem viktigaste trenderna för 2022 som du behöver ha koll på.

Vill du ta del av den fullständiga rapporten finns den att ladda ner här.

ladda ner rapporten
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

5 employer branding-trender du bör ha koll på

1. hybridarbetet är här för att stanna

Att hybridarbetet är här för att stanna råder det inga tvivel om. Årets upplaga av Randstad Employer Brand Research visar att 93 procent av de som distansarbetar idag tror att de kommer att fortsätta med det, i alla fall delvis, i framtiden. I en annan undersökning som Randstad lät genomföra i början av 2022 uppger vidare en av fyra att de skulle tacka nej till ett arbete om distansarbete nekades. Det här är onekligen en viktig faktor för svenska folket, och att möta dessa önskemål är avgörande för att attrahera talangerna du behöver.

tänk på att...

Se över er nuvarande arbetsmodell. Erbjuder ni möjlighet till distansarbete? Om inte, skulle ni kunna göra det? Vilket upplägg passar er bäst och varför? Om du behöver hjälp att utvärdera och avgöra vilket arbetssätt som passar din verksamhet bäst, eller med hur ni ska utforma ert hybrida arbetssätt, kan du läsa mer om det i den här guiden vi tagit fram. Kom också ihåg att kommunicera hur ni arbetar i era jobbannonser, eftersom det är en viktig del i att kommunicera ert erbjudandet till potentiella kandidater.

Smiling man sitting at his dining table with a drink and his laptop. Looking away. Kitchen in the background.
Smiling man sitting at his dining table with a drink and his laptop. Looking away. Kitchen in the background.

2. balans mellan jobb och fritid är en viktig faktor

Balans mellan jobb och fritid är ett kriterium som blir allt viktigare för svenska folket när de väljer arbetsgivare, och där finns det också utrymme för arbetsgivare att bli bättre. I vår undersökning rankas kriteriet som det tredje viktigaste vid val av arbetsgivare, men landar först på femte plats när respondenterna får utvärdera sin nuvarande arbetsgivare.

tänk på att…

Det finns flera åtgärder du kan vidta för att främja en god balans mellan jobb och fritid hos dina medarbetare. Här är de främsta åtgärderna som svenska folket själva anser att deras arbetsgivare bör vidta:

  • erbjud flexibla arbetsförhållanden (37%) – kan handla om att erbjuda t.ex. flexibla arbetstider eller frihet att bestämma varifrån man vill arbeta.
  • resurser för välmående och psykisk hälsa (31%) – kan handla om att erbjuda t.ex. extra resurser för friskvård, stöd för psykisk ohälsa, möjlighet att träna på betald arbetstid.
  • ersättning utöver lön (30%) – kan handla om att erbjuda t.ex. utökat pensionssparande eller bonus.
  • personalförmåner av olika slag (30%) – kan handla om att erbjuda t.ex. betalda måltider eller ersättning för internet/telefon.

3. vikten av kompetensutveckling

Kompetensutveckling i form av upskilling och reskilling är ett högst aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inte bara för att arbetsgivare ska kunna säkra sin tillgång till rätt kompetens genom att hjälpa sina medarbetare att förvärva denna, utan också för att det efterfrågas av arbetstagarna. 61 procent anser att det är (mycket) viktigt att erbjudas möjligheten till omskolning/kompetensutveckling av sin arbetsgivare. Det är dock endast 44 procent som anser att deras arbetsgivare erbjuder dem tillräckliga utvecklingsmöjligheter. Samtidigt uppger 58 procent att det vore (mycket) sannolikt att de skulle stanna hos sin arbetsgivare om omskolning/kompetensutveckling erbjöds. Här finns alltså ett gap att fylla, och en chans för dig att skapa fördelar gentemot konkurrenterna.

tänk på att…

Se över era möjligheter att erbjuda kompetensutveckling som en del av ert erbjudande, och se till att lyfta detta i ert kandidaterbjudande. En god idé när du börjar arbeta med kompetensutveckling av era befintliga medarbetare är att göra en kompetensinventering för att sätta en tydlig plan för vägen framåt. Vill du lära dig mer om det kan du ta del i vår guide på temat.

4. karriärutveckling är viktigt men minskar med åldern

Personlig karriärutveckling är (mycket) viktigt för nästan hälften av svenska arbetstagare (47%). Vår undersökning visar också att det är något som minskar i betydelse med ålder (från 62% bland 18–24-åringarna till 25% bland 55–64-åringarna) och är viktigare för tjänstemän (53%) än för arbetare (39%).

tänk på att…

Att lyfta möjligheterna till karriärutveckling i ditt kandidaterbjudande är viktigt, men desto viktigare när du är i dialog med kandidater som tillhör en yngre generation. Det är klokt att komma ihåg att du bör anpassa hur du kommunicerar ert erbjudande, eftersom kandidater ur olika generationer tenderar att värdesätta olika kriterier. Är du nyfiken på fler kriterier och hur de skiljer sig åt mellan de olika generationerna? Ta del av det i vår rapport.

5. trevlig arbetsmiljö är viktigast för svenska folket

Trevlig arbetsmiljö är det uteslutet viktigaste kriteriet när svenska folket väljer arbetsgivare, och har i år ökat till 69 % jämfört med 66 % för 2021. Detta kriterium har rankats högst under alla de nio år vi genomfört Randstad Employer Brand Research i Sverige. Vid utvärderingen av nuvarande arbetsgivare hamnar det dock på tredje plats, så det finns ett visst utrymme för förbättring bland arbetsgivarna när det gäller att erbjuda och kommunicera en trevlig arbetsmiljö.

tänk på att…

Med det allt mer utbredda distansarbetet är det viktigt att tänka till kring hur ni definierar er arbetsmiljö. Är det den fysiska miljön, den psykosociala eller den digitala – eller kanske en blandning av alla tre? Oavsett hur ni definierar den behöver ni tänka på hur ni kommunicerar den utåt, och hur potentiella framtida medarbetare kan få en chans att skapa sig en uppfattning av hur det är att arbeta hos er.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

I vår senaste upplaga av Randstad employer Brand Research kan du läsa mer om vad arbetstagare efterfrågar hos en arbetsgivare. Ladda ner rapporten redan idag och börja resan mot att framtidssäkra din organisation med ett starkt employer brand och rätt medarbetare.

ladda ner rapporten
om författaren
Catrine Jack
Catrine Jack

catrine jack

arbetsmarknadsexpert

ta del av employer branding-trenderna för 2022.

ladda ner rapporten