Allt fler företag som rekryterar upplever att pendeln har svängt över till kandidatens fördel. Och kandidaterna har inte alltid tålamod med alltför utdragna rekryteringsprocesser. Yvonne Dahlberg på Randstad ger tre tips för att inte tappa kandidaterna.

När rätt kompetens blir en bristvara svänger arbetsmarknaden, kandidaten blir kund och arbetsgivarna säljare. Och kunder brukar sällan ha så mycket tålamod när de är i köpprocesser. Något som är viktigt att tänka på när du rekryterar. Det är nämligen inte alla arbetsgivare som har förstått att när man väl har hittat den rätta kandidaten så finns inte alltför lång betänketid. Istället får många företag snopet ta ett nej- tack- jag- har-redan-tackat-ja-till-ett-annat-företag när de efter mångt och mycket återkommer till kandidaten för att erbjuda dem en tjänst. Självklart är vem som ska bli din nya medarbetare inte ett beslut som ska tas utan eftertanke, men det finns några saker du kan göra för att processen inte ska dra ut onödigt länge på tiden:

1. Tänk igenom kravprofilen noga. Sov på saken och så tänker du över den en gång till och gärna ytterligare en gång innan du ens drar igång rekryteringsprocessen. Det finns inget mer tidskrävande än att mitt uppe i pågående process börja fundera på om kravprofilen verkligen stämmer. Dessutom blir det också väldigt svårt att utvärdera de kandidater du träffar.

2. Avsätt tid för rekryteringen. Genom att samla intervjuer, utvärderingar och reflektioner under en begränsad tid sparar du tid genom att allting ligger hyfsat färskt i minnet och jämförelsen mellan kandidater blir enklare. Glöm inte heller att redan från början identifiera vilka övriga personer som ska vara med och tycka till om kandidaterna och säkerställ att de har avsatt tid för detta.

3. Återkoppla till kandidaterna. Om processen drar ut på tiden, låt då kandidaten få veta det, och berätta varför. Om VD:n som är med i det slutgiltiga beslutet ligger däckad i influensa och kandidaten får reda på det är chansen högre att tålamodet är större.

ska du rekrytera?

Nu finns våra bästa tips för träffsäker rekrytering sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den kan du läsa om fem avgörande steg för att du ska lyckas med din rekrytering.

ladda ner guiden