Trots att man ofta pratar om en arbetsmarknad som blir mer och mer global finns det fortfarande skillnader mellan både regioner och länder när det handlar om vad som gör en arbetsgivare attraktiv i medarbetarnas ögon. Det här visar Randstad Award, en global employer branding undersökning där 200 000 svarande världen över har fått tycka till kring vad som är viktigast för dem när de väljer arbetsgivare.

ee61a2cad11d4560952b007aa607f6a3.jpg
ee61a2cad11d4560952b007aa607f6a3.jpg

På global nivå ligger konkurrenskraftiga löne- och anställningsförmåner i topp, följt av långsiktig anställningstrygghet medan trivsam arbetsmiljö kommer på tredje plats bland de kärnvärden som identifieras av respondenterna.

I Sverige ser det annorlunda ut. Här hamnar trivsam arbetsmiljö i topp,  följt av intressant  arbetsinnehåll med konkurrenskraftiga löne- och anställningsförmåner först på tredje plats.

Det här vill svenska medarbetare främst se hos arbetsgivare:

 1. Trivsam arbetsmiljö
 2. Intressant arbetsinnehåll
 3. Konkurrenskraftiga löne- och anställningsförmåner.
 4. Långsiktig anställningstrygghet
 5. God balans mellan arbete och privatliv
 6. Goda fortbildningsmöjligheter
 7. Sund ekonomi
 8. Fortgående karriärmöjligheter
 9. Stark ledning
 10. Miljömässig och social medvetenhet

Det här är viktigast på en global nivå:

 1. Konkurrenskraftiga löne- och anställningsförmåner.
 2. Långsiktig anställningstrygghet
 3. Trivsam arbetsmiljö
 4. God balans mellan arbete och privatliv
 5. Sund ekonomi
 6. Fortgående karriärmöjligheter
 7. Intressant arbetsinnehåll
 8. Goda fortbildningsmöjligheter
 9. Stark ledning
 10. Miljömässig och social medvetenhet

vill du veta mer?

Ladda ner vår rapport, Randstad Award 2016, där vi sammanställt synpunkter från över 7 000 respondenter i Sverige om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.

ladda ner rapporten