Nära tre av fyra svenskar (71 procent) använder sin fulla arbetspotential och tycker de har rätt utbildning för jobbet. Det visar Randstad Workmonitor för tredje kvartalet 2017.

workmonitor3-2017.jpg
workmonitor3-2017.jpg

Mest nöjda med sin jobbsituation är man i Grekland och Malaysia (90 procent) medan japanerna är mindre tillfreds. Bara 55 procent tycker att de hänger med i utvecklingen. Genomsnittet globalt är 74 procent.

Samtidigt säger 90 procent av de tillfrågade i 33 länder att man behöver uppgradera sina kunskaper regelbundet. Sverige ligger i linje med det globala genomsnittet; 91 procent av svenskarna tycker det är viktigt att uppehålla sin kompetensnivå. På frågan vems ansvar det är säger 93 procent (91 procent globalt) att det är var och ens eget ansvar att uppdatera sina kunskaper. 61 procent av svenskarna (67 procent globalt) är villiga att själva betala för jobbrelaterad utbildning medan 73 procent (66 procent globalt) tycker att arbetsgivaren ska betala.

-Det är mycket intressant att många vill ta eget ansvar för sin utveckling! Dock är det arbetsgivarens ansvar att ge medarbetarna den utbildning som är nödvändig för rollen, så att medarbetarna får rätt förutsättningar att lyckas, säger Camilla Campelo, HR-Manager på Randstad Sverige.

Under de senaste 12 månaderna säger 74 procent av svenskarna (71 procent globalt) att de har deltagit i en jobbrelaterad utbildning. Även här sticker Japan ut med endast 32 procent. Takashi Matsui, chef för Randstad Research Institute Japan förklarar detta med att åldern spelar störst roll för hur man belönar och befordrar anställda och att vidareutbildning i jobbet ökar inte inkomst eller karriärutveckling.

Workmonitor gör också ett kvartalsvis återkommande mobilitetsindex som visar hur många anställda som kommer byta jobb de kommande sex månaderna. Q3 2017 ligger resultatet på 109, samma nivå som föregående kvartal. Här ligger Kina på -7 och Sverige, Norge och Grekland på -5. Länder med den största ökningen är Nya Zeeland (+7), Ungern (+6) samt Australien och Frankrike (+5).