Arbetsmarknaden förändras och få tror längre att de ska få guldklocka för lång och trogen tjänst efter att ha jobbat på samma arbetsplats hela livet. Trots det tycker bara 39 procent av svenskarna som svarat på Randstad Workmonitor Q2 2017 att livslångt lärande är viktigt för att behålla och öka möjligheten till jobb och undvika arbetslöshet.

Sverige uppvisar en anmärkningsvärt låg siffra jämfört hur man ser på livslångt lärande i andra länder. 86 procent av de tillfrågade i de 33 länder som deltar i Workmonitor, anser att man måste lära nytt för att klara konkurrensen på arbetsmarknaden.

I de flesta länder säger mellan 80 och 90 procent av respondenterna att livslångt lärande är nödvändigt för att behålla konkurrenskraften på arbetsmarknaden. I Mexiko svarar 97 procent ja på den frågan.

Men även om svenskarna inte tror på livslångt lärande svarar ändå 67 procent (globalt 73 procent) att de livslånga anställningarnas tid är förbi och att man måste vara beredd på förändringar. Särskilt portugiserna (86 procent) är beredda på detta medan endast 53 procent av de tillfrågade i Luxemburg svarar ja.

88 procent av svenskarna (80 procent globalt) tycker samtidigt att man bör omskola arbetslösa så att de blir anställningsbara och 78 procent (89 procent globalt) säger att de är villiga att skolas om för att undvika arbetslöshet.

Av svenskarna skulle 32 procent (42 procent globalt) acceptera lägre lön för att få ett jobb. 84 procent anser (80 procent globalt) att de skulle acceptera ett tillfälligt anställningskontrakt. 46 procent av svenskarna (55 procent globalt) är beredda att flytta tillfälligt utomlands för att få ett jobb, medan 39 procent (51 procent globalt) är villiga att emigrera för att få jobb.

Workmonitor gör också ett kvartalsvis återkommande mobilitetsindex som Q2 2017 sjunkit något till 109. På frågan "har du bytt jobb under de senaste sex månaderna?" svarar något färre anställda jämfört med föregående kvartal att de förväntar sig att jobba någon annanstans under de kommande sex månaderna. Flest har bytt jobb i Malaysia, 47 procent och Indien, 43 procent, (Sverige 24 procent). Sist på listan är Luxemburg med 3 procent.

Randstad Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och omfattar idag 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika. Studien undersöker både lokala och globala trender och genomförs fyra gånger per år. Minst 400 anställda som arbetar minst 24 timmar i veckan i varje land i åldrarna 18-65 år deltog i Workmonitor Q2 2017. Undersökningen genomfördes från 20 april till 8 maj 2017.

randstad workmonitor #2 2017

Endast 39 procent av svenskarna som svarat på Randstad Workmonitor Q2 2017 tycker att livslångt lärande är viktigt för att behålla och öka anställningsbarheten och undvika arbetslöshet.