I sex fall av tio har arbete med lönekartläggning lett till minskade ogrundade skillnader i lön mellan män och kvinnor. Det visar en rapport från Unionen.

Löneskillnader mellan män och kvinnor är fortfarande tydliga på svenska arbetsplatser. Det slås fast i den årliga rapporten Unionen har sammanställt efter att ha studerat hur arbete med lönekartläggning och analys har bedrivits och fungerat på svenska företag. Totalt skiljer sig lönerna så mycket som 12,5 procent, och för tjänstemän hela 18,3 procent.

– Trenden är att löneskillnaderna minskar men det går alldeles för sakta! Det är uppenbart att fler arbetsgivare skulle tjäna på att i samverkan med facken kvalitetssäkra sin lönesättning ur jämställdhetssynvinkel, säger Peter Tai Christensen, mångfaldsexpert på Unionen, i ett pressmeddelande.

Det positiva är att det finns metoder för att komma till bukt med orättvisorna. I Unionens rapport framgår att det hos sex undersökta företag av tio som har gjort en lönekartläggning och analys upptäcktes ogrundade löneskillnader som därmed kunde korrigeras.

Däremot framkommer också att endast 36 procent av de undersökta företagen genomför en lönekartläggning och analys varje år. Enligt lagen krävs att en kartläggning görs var tredje år, men det är trots det bara sju av tio företag som har genomfört en under de senaste tre åren.

Läs mer om rapporten här

d12c9800632c41de9f24afb19d550cc0.png
d12c9800632c41de9f24afb19d550cc0.png

Randstad Workmonitor #2

Endast 39 procent av svenskarna som svarat på Randstad Workmonitor Q2 2017 tycker att livslångt lärande är viktigt för att behålla och öka anställningsbarheten och undvika arbetslöshet.