Att dra ner på arbetstiden kan ge positiva effekter. Både i form av förbättrad sömnkvalitet och minskad stress. Det visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.

Doktoranden Helena Schiller har studerat 33 arbetsplatser som alla har minskat arbetstiden för sina anställda, men behållit lönenivåerna.

– Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning, säger Helena Schiller i ett pressmeddelande.

Totalt fick 600 medarbetare gå upp lite senare och hem lite tidigare på eftermiddagarna och de positiva effekterna av tilltaget var flera. Den upplevda stressen hade minskat, tröttheten likaså och sömnlängden ökat med drygt 20 minuter under arbetsdagar.

Även om det kan verka kostsamt att få färre arbetstimmar för samma peng, menar Helena Schiller att det kan vara en investering som trots allt lönar sig:

– Arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen. Det kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader.

Läs mer om studien här

5cdd6e56015642aca701eb2da86ad04a.png
5cdd6e56015642aca701eb2da86ad04a.png

Randstad Workmonitor #2

Endast 39 procent av svenskarna som svarat på Randstad Workmonitor Q2 2017 tycker att livslångt lärande är viktigt för att behålla och öka anställningsbarheten och undvika arbetslöshet.