De livslånga anställningarnas tid är förbi, istället växer en ny arbetsmarknad – den så kallade gig-ekonomin – fram, där fler och fler tillfälliga medarbetare så som frilansande egenföretagare, projektanställda eller konsulter. Vad ställer det för nya krav på arbetsgivaren när det gäller att attrahera, matcha och behålla medarbetare?

4d2f661fa0ec42929004e3845bae94f9.jpg
4d2f661fa0ec42929004e3845bae94f9.jpg

Fem drivkrafter skyndar på utvecklingen mot en ny arbetsmarknad, enligt Thomas Nyberg, InsightLab:

  • Omvärldsförändringar, globalisering och nya kundbeteenden
  • Digitalisering och automatisering förändrar kompetensbehoven
  • Sämre anställningstrygghet och färre möjligheter i mellanskiktet där antalet jobb minskar
  • Viljan att driva egen verksamhet ökar
  • Nya verktyg och plattformar för matchning

– Effektiviseringen och automatiseringen gör att jobb försvinner samtidigt som den mobila tekniken förändrar vårt konsumtionsbeteende och organisationernas behov av kompetens. Billigare teknik och nya, lättillgängliga tjänster, till exempel moln- och matchningstjänster, gör det enklare att starta egna verksamheter och skapa eget innehåll, säger Thomas Nyberg som presenterade sina insikter vid Randstads seminarium om "Gig-ekonomins nya krav på hur du attraherar, matchar och utvecklar kompetens".

HR-avdelningen får nyckelfunktion

Gig-ekonomin eller on demand-ekonomin, ställer nya krav på arbetsgivarna. För att hänga med och hitta de rätta medarbetarna måste arbetsgivare vara flexibla, förstå utvecklingen och kunna knyta till sig kompetensen.

– Vi har gått från en stabil arbetsmarknad till en mer fragmenterad, där det idag finns många olika anställningsformer. Det sätter arbetsrätt, utbildnings- och trygghetssystemen på prov. Tidigare var de flesta fast anställda hos en arbetsgivare. Idag är 20 procent av den svenska arbetsstyrkan tillfälligt anställd och frilans, säger Thomas Nyberg.

Och fler vill bli det. Enligt en undersökning från Tillväxtverket vill var tredje svensk i arbetsför ålder driva eget. Statistiken talar sitt tydliga språk. 1994 fanns det 365 000 registrerade företag utan anställda i Sverige, 2014 hade siffran stigit till nära 900 000. Utvecklingen avspeglar sig också i det ökande antalet bemanningsanställda, från cirka 1000 personer 1994 till 172 000 förra året.

Tidigare handlade det om att knyta till sig kompetens långsiktigt. Idag måste arbetsgivarna kunna matcha och attrahera kompetens här och nu. HR-avdelningarna kommer att ha en nyckelroll här, och bli mer av castingfuktion, menar Thomas Nyberg.

-Det är viktigt för att lyckas knyta till sig rätt personer och rätt kompetens när den behövs, oavsett var den finns!

röster om gig-ekonomin

Under seminariet lyftes olika aspekter kring gig-ekonomin och hur vi attraherar och hittar rätt medarbetare. Nedan är några av rösterna från paneldiskussionen:

"Zlatan har en agent som letar de bästa uppdragen för honom. Det kommer att bli allt vanligare i arbetslivet att göra som idrottsmän och artister i jakten på de mest attraktiva uppdragen. Här får HR-avdelningarna en viktig roll genom att hålla koll på kompetenserna i det egna bolaget och i omvärlden."
Henrik Ahl, VD InsightLab

"Tydliga värderingar och ledarskap, tydliga processer, struktur och insikt om var kärnkompetensen finns i organisationen är förutsättningar för att man ska lyckas när man tar in tillfällig kompetens. Därför måste HR-avdelningarna jobba nära organisationen och vara offensiva jakten på talangerna."
Annika Johansson Rosengren, HR-direktör Assa Abloy

"För mig handlar det mycket om den balans i tillvaron som jag kan få som egen företagare. Visst har pengarna betydelse, men friheten är ändå viktigast."
Marcus Nilsson, egen företagare

"Egenföretagare är den medlemsgrupp som växer mest i Unionen. Friheten är den viktigaste drivkraften för våra egenföretagare. Men på minussidan finns otryggheten och allt ansvar som man måste ta som egenföretagare. Vår roll är att informera om möjligheterna, men också om fallgroparna: Vad händer om jag blir sjuk? Hur stor blir pensionen? Vilka försäkringar behöver jag?"
 Per Lund, Affärsutvecklare, Unionen Egenföretagare

söker du personal? Vi berättrar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig. Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan