Sex av tio kvinnliga föräldrar skulle behöva gå ner i arbetstid om de inte kunde styra över var och när de arbetar. Män uppger sig däremot inte påverkas i lika hög utsträckning, framkommer det i en ny undersökning.

Att få möjligheten att arbeta varifrån du vill och de tider som passar dig bäst kan göra stor skillnad i vardagen. I en undersökning gjord av TNS-Sifo på uppdrag av Jusek framkommer det att detta är en viktig fråga för arbetstagare.

Av 1 000 svarande män och kvinnor var ett flexibelt arbetsliv ett prioriterat ämne, framför allt för föräldrar. Av de kvinnliga föräldrarna svarade 78 respektive 81 procent att en flexibel arbetstid respektive arbetsplats var viktigt eller mycket viktigt. Bland männen var motsvarande siffror 77 och 82 procent.

Många kvinnor med barn upplever flexibla arbetstider som en förutsättning för att kunna arbeta heltid. Att slippa gå ner i arbetstid ökar den ekonomiska friheten för den enskilda individen. Dock kvarstår grundproblemet att kvinnor ofta dubbelarbetar genom att de tar huvudansvar för hem och familj, menar Jusek i ett pressmeddelande.

Av undersökningen framkom också att sex av tio kvinnliga föräldrar skulle behöva gå ner i arbetstid om de inte haft flexibla arbetstider och arbetsplatser, däremot var den motsvarande siffran för män i det fallet endast fyra av tio.

så bygger du lönsamma team

Nu finns våra bästa tips för hur man bygger lönsamma team sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den får du ta del av 6 viktiga byggstenar för att få rätt grund.