För akademiker i Sverige räcker arbetsdagens åtta timmar ofta inte till. Hälften tvingas därför dra in på luncher eller ta med sig jobbet hem, och nästan en tredjedel känner sig otillräckliga.

cf9d648d5a6343d480dc595229b74aed.jpg
cf9d648d5a6343d480dc595229b74aed.jpg

Arbetstagare med akademisk utbildning har en pressad arbetsmiljö. Det visar en rapport från Saco – Sveriges akademikers centralorganisation.

Totalt 49 procent av de tillfrågade akademikerna uppgav att de är tvungna att ta med sig sitt arbete hem, dra in på luncher eller arbeta över. 56 procent svarade att de inte kan koppla av tankarna från jobbet, och 29 procent uppgav att de känner sig otillräckliga i sin arbetsinsats

− Det här är allvarligt. Det finns i dag 1,5 miljoner akademiker i Sverige och det är en grupp som kommer fortsätta växa. Akademikernas arbetsmiljö får inte hamna i skymundan, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Rapporten visar dock på positiva siffror också. 78 procent av de svarande upplever att de har ett intressant och stimulerande arbete, trots bristen på tid.

Sacos rapport bygger på uppgifter från Arbetsmiljöverket och presenteras på hemsidan, www.saco.se.