Du ansvarar själv för att vara anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden hela livet. Det anser 85 procent av svenskarna, enligt Randstad Workmonitor för fjärde kvartalet 2017.

workmonitor4-artikel.jpg
workmonitor4-artikel.jpg

Undersökningen genomförs i 33 länder och det ser likadant ut också i övriga världen; 85 procent tycker att var och en har eget ansvar för att utvecklas i arbetslivet och för att vara fortsatt attraktiv.

På frågan vilket ansvar arbetsgivarna och staten har för de anställdas utveckling och attraktivitet på arbetsmarknaden, svarar 76 procent av svenskarna att den anställde, arbetsgivaren och staten har delat ansvar. 57 procent tycker att det är arbetsgivarens ansvar och 42 procent att ansvaret ligger hos staten. För att underlätta för företagen att hålla arbetskraften anställningsbar tycker 72 procent av svenskarna att staten bör erbjuda olika incitament som skattelättnader och bidrag.

– Det är positivt att utvecklas i sin yrkesroll hela livet och att man själv kan påverka sin karriär. Här erbjuder Randstad omväxling och goda möjligheter att pröva på olika roller i arbetslivet, säger Johan Lagercrantz, VD för Randstad Sverige.

Undersökningen ställer också frågor om höjd pensionsålder och hur äldre ska kunna fortsätta vara attraktiva på marknaden. Här tycker 41 procent av svenskarna att staten bör investera i att hålla arbetskraften anställningsbar längre upp i åldrarna, medan 54 procent anser att det är arbetsgivarens ansvar.

randstad workmonitor

Randstad Workmonitor genomfördes för första gången 2003 i Nederländerna och omfattar idag 33 länder i Europa, Asien och Stillahavsområdet och Sydamerika. Studien undersöker både lokala och globala trender och genomförs fyra gånger per år. Minst 400 anställda som arbetar minst 24 timmar i veckan i varje land i åldrarna 18-65 år deltog i Workmonitor Q4 2017. Undersökningen genomfördes från 24 oktober till 8 november 2017.