Sveriges befolkning åldras och vi måste kompensera för pensionsavgångar och digitalisering. För att klara det behövs 1,1 miljoner högutbildade de kommande åren. Det är en slutstats utifrån Randstads rapport ”people to jobs, jobs to people” som kartlägger hur den globala arbetskraften förflyttar sig och var behoven av välutbildad arbetskraft är störst. Det totala behovet av högutbildad arbetskraft inom EU fram till 2025, är 35 miljoner.

Idag har Sverige större tillgång till högutbildad arbetskraft än till exempel Tyskland och Japan. Annemarie Muntz, Head of Public Affairs på Randstad. förklarar det med att Sverige haft stor invandring under lång tid.

-Men det är hög tid att ta problemen med bristen på högutbildad arbetskraft på allvar. Samtidigt som företagen saknar välutbildad arbetskraft riskerar de med lägre utbildning och ingen utbildning alls att slås ut bland annat på grund av digitaliseringen, säger Annemarie Muntz.