– Företag som skapar frihet för de anställda och fokuserar på medarbetarupplevelsen har de största chanserna att locka till sig och behålla sin personal, säger Thomas Nyberg, framtidsforskare på Insight Lab.

9e4e79f15efe4394a0024f54a0f0c9e3.jpg
9e4e79f15efe4394a0024f54a0f0c9e3.jpg

-Under det gamla industrisamhället var företagen inriktade på att producera. Senare handlade det mycket om vinstmaximering och att prestera. Nu transformeras arbetslivet och vi går in i en ny fas där meningsfullhet, självledarskap och personlig frihet är några viktiga faktorer.

Enligt Thomas Nyberg, som delade med sig av sina erfarenheter vid ett seminarium när Antenn Consulting firade 25 år,  finns sju faktorer som avgör när dagens – och framtidens - talanger väljer arbetsgivare.

1. erbjud meningsfullhet

– Enligt en undersökning 2015 bland 7 800 arbetstagare i 29 länder från revisionsbyrån Deloitte, anser 6 av 10 att känslan av att göra något meningsfullt är avgörande för om man trivs på jobbet eller ej. Men ännu är vi inte där. 75 procent säger att den egna organisationen har mer fokus på egen nytta snarare än att bidra positivt till samhället i stort.

2. utveckla en tydlig kultur

– Det är roligt att arbeta i ett framgångsrikt företag. Men dit når man inte utan att utveckla en tydlig kultur. Lust, progressivitet, harmoni måste prägla arbetet. Fokusera på att kommunicera det som stärker företagets position. Ledningen är viktiga kulturbärare och är tydliga företrädare för varumärkets positionering.

3. fokusera på medarbetarupplevelsen

– Det ska finnas förmåner och service, bra hjälpmedel – det ska vara enkelt att jobba. Irriterande långsamma IT-processer måste bort. Hälsa, träning, omtanke och personligt bemötande är några andra viktiga faktorer.

Ju närmare man kan komma känslan av att man förutom jobbet har allt ”all inclusive” som på ett femstjärnigt hotell, desto bättre. Många företag har redan kommit långt med att forma skräddarsydda medarbetarlösningar. Cisco har till exempel tagit fram en concierge-app där medarbetarna lägger in sina fokusområden och Airbnb har rationaliserat bort HR-chefen till förmån för en Head of Global Employee Experience. Budskapet är att alla beslut i organisationen ska utvärderas utifrån hur de kommer att påverka medarbetarna.

4. främja fokus och energi 

 – Ett tydligare fokus minskar stressen och förbättrar medarbetarnas hälsa. Mindfulness och yoga på arbetstid blir allt vanligare. Sony har till exempel en Chief Energy Officer och det amerikanska IT-företaget Menlo Innovations har dubbla antalet anställda.

5. bli matchningsexperter

– Matcha medarbetarnas talanger med rätt uppdrag och underlätta den interna matchningen på arbetsplatsen. Matcha rätt roller/personer i arbetsteamen. Och sist men inte minst, matcha rätt medarbetare med rätt chef.

6. underlätta utveckling & lärande

– Underlätta för alla att lära sig nya saker. Det behöver inte innebära att de måste sitta hela dagarna i klassrummet. Se till att kursen eller föreläsningen finns i mobilen där medarbetarna redan är. Det gör till exempel Iomart Group som erbjuder självstyrt videobaserat lärande i mobilen.

7. ta bort hinder/frigör potential

– Sluta med omständliga möten, detaljstyrning och kontrollerande ledarskap. Öppna upp för möjligheten att ta personliga initiativ, skapa tjänster som förenklar vardagen och verka för frihet, transparens och öppenhet, slutar Thomas Nyberg.

vad är viktigast vid val av arbetsgivare 2017?

Ladda ner vår rapport, Randstad Employer Brand Research 2017, där vi sammanställt synpunkter från över 5 000 respondenter i Sverige om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.