Randstad Sweden Group AB och dess dotterbolag (”Randstad”) använder sig av extern leverantör för att genomföra Bakgrundskontroll. Bakgrundskontrollen avser uppgifter som till stor del motsvarar de som framgår av utdrag ur polisens belastningsregister. Genom att godkänna bakgrundskontroll godkänner du att Randstad:

  • uppdrar till extern leverantör att göra bakgrundskontroll avseende uppgifter som till stor del motsvarar de som framgår av utdrag ur belastningsregister
  • muntligen kommunicerar resultat med vår kund.

Vi läser av resultatet digitalt utan att spara annat än en anteckning om att kontroll är genomförd i vårt affärssystem.

Om du svarar NEJ eller svar uteblir kommer ingen kontroll att genomföras.

Godkännande till denna kontroll lämnas helt frivilligt och du kan återkalla ditt godkännande när som helst genom att skicka ett email till dataskyddsombud@randstad.se.

För information om hur Randstad behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy för kandidat på randstad.se/integritetspolicy.

För att godkänna genomförande av bakgrundskontroll och kommunikation av resultat till vår kund, svara JA på sms:et som innehåller länken till denna information.